Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (2011) СИНТЕЗ КАРТОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. Е. Lisitsin, S. V. Yaroshenko
 
Том 4, № 43 (2012) СИНТЕЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КОМАНДИРОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ СИЛОВОЇ ФАЗИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
L. V. Rozanova, I. V. Kovalev, V. A. Muzychuk
 
№ 2 (2008) СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВОЇ СЛУЖБИ З КОНВОЮВАННЯ ТА ЕКСТРАДИЦІЇ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ Анотація   PDF
S. І. Skripnjuk
 
№ 4 (2010) СИСТЕМА ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ОСОБОВИЙ СКЛАД ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
К. Yu. Gunbin
 
№ 1 (2011) СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У РАЗІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ Анотація   PDF
К. О. Protasenko
 
Том 1, № 60 (2017) СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЕРЕГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО РАЙОНІВ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF
О. М. Holovan
 
Том 1, № 52 (2015) СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МОЖЛИВОСТЕЙ БРИГАДИ ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
V. P. Varakuta, H. А. Drobakha, І. S. Luhovskyi, S. М. Hnidenko
 
Том 1, № 52 (2015) СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ СТВОРЕННЯ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК (СИЛ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. P. Babкоv, М. N. Аdаmchuk, А. Yu. Babкоv
 
Том 4, № 55 (2015) СИСТЕМА РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. О. Illyuk
 
Том 1, № 44 (2013) СИСТЕМА ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ДІЇ ПРОТИ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
V. М. Batsamut, S. D. Cherkashin
 
№ 2 (2010) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
О. О. Illiuk
 
№ 4 (2008) СЛУЖБОВО-БОЙОВІ ГРУПИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
І. О. Kyrychenko, V. V. Shmidt, V. М. Klyshyn
 
№ 2 (2010) СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 2, № 69 (2019) СЛУЖБОВО-БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
D. M. Korniyenko
 
Том 4, № 51 (2014) СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ “МОРАЛЬНИЙ ДУХ” І “МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН” Анотація   PDF
О. О. Illiuk
 
№ 1 (2008) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ВІДСТАНІ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ СЕКТОРІВ ОХОРОНИ ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
D. V. Pavlov
 
Том 4, № 47 (2013) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk, І. І. Lipatov, V. М. Batsamut, H. А. Drobakha
 
№ 2 (2008) СПОСІБ РОЗРАХУНКУ СТУПЕНЯ ВАЖЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ОЗНАК ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН Анотація   PDF
V. P. Gorodnov, О. А. Benkovsky, V. А. Kirilenko
 
Том 2, № 49 (2014) СПОСОБИ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ПРОТИСТОЯНЬ ГРОМАДЯН У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ МІЖЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
М. М. Orlov, V. V. Halep, О. I. Shapovalov
 
Том 2, № 65 (2018) СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ РАПТОВОСТІ ДІЙ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБРОЙНОГО ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
V. V. Kolyanda, G. А. Drobakha, М. М. Adamchuk
 
Том 1, № 64 (2018) СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРОТИСТОЯННЯ З НАТОВПОМ ЗА УМОВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
О. L. Nazarenko, G. А. Drobaha, І. S. Luhovskyі, S. О. Vorobyov
 
№ 4 (2011) СПРОЩЕНА МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ МАРШУ Анотація   PDF
V. А. Muzichuk, L. V. Rozanova
 
Том 2, № 41 (2012) СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Kryvenko
 
Том 2, № 61 (2017) СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. І. Lipatov, G. А. Drobacha, Yu. P. Babkov, М. О. Chepel
 
Том 4, № 55 (2015) СТРУКТУРА СИСТЕМИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
І. І. Lipatov
 
Том 2, № 57 (2016) СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
О. О. Illiuk
 
№ 2 (2011) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ І НОРМ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
М. М. Orlov
 
Том 4, № 43 (2012) СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ: ЇЇ ПРИРОДА, ФОРМИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ Анотація   PDF
S. S. Semenov, V. V. Riutin
 
№ 4 (2008) СУТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ У КЕРІВНИХ ДОКУМЕНТАХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ) ТА АРМІЇ США Анотація   PDF
І. F. Rolin, О. М. Shapoval, L. К. Strilets
 
№ 1 (2010) СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ПОБУДОВА ІЗОЛЯЦІЙНИХ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ З ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ Анотація   PDF
Т. А. Sutjushev, V. J. Panchenko
 
Том 4, № 55 (2015) СУТНІСТЬ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ТИПОЛОГІЇ Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko, S. О. Hodlevskyi
 
№ 4 (2011) СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ Анотація   PDF
О. О. Illiuk
 
Том 1, № 44 (2013) СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “БЕЗПЕКА” У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧ Анотація   PDF
S. О. Kashtelian
 
Том 2, № 61 (2017) СУЧАСНІ ВИМІРИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Т. А. Sutiushev, V. І. Vorobyov
 
№ 4 (2010) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ У ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. V. Vorobyova, Ya. V. Matsegora, А. А. Poberizhnyi, S. A. Gorelyshev
 
Том 4, № 47 (2013) СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ Анотація   PDF
М. М. Adamchuk, Yu. P. Babkov, V. М. Batsamut
 
№ 1 (2008) ТАКСОНОМІЧНА ПРОЦЕДУРА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЗНАК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРИ ПЕРЕТИНАННІ ГРОМАДЯНАМИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПОЗА ПУНКТАМИ ПРОПУСКУ Анотація   PDF
V. P. Gorodnov, О. А. Benkovsky, І. V. Kukin
 
№ 2 (2010) ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІРИТАНТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ОВС Анотація   PDF
V. D. Shiyan, І. P. Storoguk
 
Том 4, № 67 (2018) ТАКТИКА ПОДОЛАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ У ВИГЛЯДІ БАРИКАД Анотація   PDF
T. A. Sutushev, L. P. Polupan, V. V. Kirvus
 
№ 2 (2010) ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЛЬОЗОТОЧИВОЇ ДІЇ ПРОТИ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
V. М. Batsamut, Yu. P. Babkov, S. V. Belay
 
№ 1 (2008) ТАКТИЧНИЙ ПРИЙОМ ПРОТИДІЇ ПОШУКОВИМ ГРУПАМ – “ПЕРЕПУСК ЧЕРЕЗ СЕБЕ” Анотація   PDF
Т. А. Sutushev, О. L. Tys
 
Том 4, № 51 (2014) ТЕОРIЯ ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА (ТЕОРІЯ ТАКТИКИ) НАЦIОНАЛЬНОЇ ГВАРДIЇ УКРАЇНИ ЯК НАУКОВИЙ МЕТОД Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 1, № 60 (2017) ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВОЄННИХ ХИТРОЩІВ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ Анотація   PDF
І. А. Pegahin, S. О. Starodybcev, А. V. Chyhlaty, V. P. Varakyta
 
Том 3, № 66 (2018) ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРИ СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
A. V. Trystan, A. O. Berezhnyi, O. M. Gurin
 
№ 2 (2009) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
V. S. Moldavchuk, А. V. Stadnik
 
Том 1, № 48 (2014) ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: СТРОКИ, ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ, ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ Анотація   PDF
М. О. Yefremova
 
Том 3, № 66 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Анотація   PDF
I. I. Prіkhodko, M. S. Bayda
 
Том 2, № 65 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. І. Prykhodko, S. А. Voloshko, К. Yu. Hunbin
 
Том 1, № 52 (2015) ТЕХНІЧНЕ ТА ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
S. А. Horelyshev, О. H. Bondarenko, D. S. Baulin, А. А. Poberezhnyi
 
№ 2 (2009) ТИПОВА СХЕМА РЕАГУВАННЯ СИЛ ЄДС НА АВАРІЇ З ВИКИДАННЯМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН, ЯКА ЗУМОВЛЮЄ ОПЕРАТИВНИЙ РІВЕНЬ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
V. V. Antonets, Yu. P. Babkov, М. О. Ermoshyn
 
№ 1 (2011) ТОЛЕРАНТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
V. V. Ryutin
 
Том 4, № 43 (2012) ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ Анотація   PDF
R. S. Ivanitskyi
 
Том 4, № 63 (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ Анотація   PDF
S. V. Bielai, V. І. Vorobyov
 
№ 4 (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКІ АРХІТЕКТУРИ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВ У КОНТРТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ Анотація   PDF
R. S. Ivanytskiy, S. V. Pecheritsya
 
Том 1, № 56 (2016) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИКЛАДНИХ НАВИЧОК ПРАКТИЧНОЇ СТРІЛЬБИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. А. Morgunov, О. А. Yareshchenko, О. V. Khatsayuk
 
Том 1, № 44 (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ У СИСТЕМІ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
О. V. Khatsayuk
 
Том 2, № 49 (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ МВС УКРАЇНИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
О. А. Morhunov
 
Том 4, № 67 (2018) УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
V. V. Halep
 
Том 2, № 65 (2018) УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УСПІХУ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
№ 4 (2010) УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН Анотація   PDF
S. М. Osipenko, S. V. Belay, V. М. Batsamut
 
Том 2, № 41 (2012) УПРАВЛІНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧАСТИН ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
V. P. Varakuta, H. A. Drobakha, O. V. Lavnichenko, I. V. Kovaliov, Ye. H. Bashkatov, L. V. Rozanova
 
Том 4, № 59 (2016) УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИЙ ВІЙСЬКОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Анотація   PDF
Yu. B. Melnyk
 
Том 1, № 44 (2013) УТОЧНЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ТЕОРІЇ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko, S. О. Hodlevskyi, К. Yu. Hunbin
 
Том 1, № 60 (2017) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДОБОВОГО РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ЙОГО КОРИГУВАННЯ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ БІЛКОВО-ВІТАМІННОГО ПРОДУКТУ “VitаBarˮ Анотація   PDF
L. F. Tovma, V. V. Yevlash, V. V. Glushchenko
 
Том 4, № 55 (2015) ФАКТОРИ ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ ОБСТАНОВКИ НА СХОДІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т. А. Sutiushev
 
Том 1, № 56 (2016) ФАКТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ СОЦАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЗУМОВЛЕНИХ МАСОВОЮ АКТИВНІСТЮ ГРОМАДЯН Анотація   PDF
V. М. Batsamut, G. А. Drobaha
 
Том 2, № 61 (2017) ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СКЛАД УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ Анотація   PDF
О. М. Shmakov, Yu. P. Babkov, V. Yu. Poliakov
 
№ 4 (2009) ФАКТОРНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН Анотація   PDF
S. V. Belay, S. М. Osypenko
 
№ 4 (2009) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИБОРУ ДОЦІЛЬНОГО ВАРІАНТА РІШЕННЯ НА ДІЇ ВІЙСЬК З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ В ІНФОРМАЦІЇ ТА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
О. М. Shmakov, Є. G. Bashkatov, S. І. Skrypnyuk
 
Том 1, № 60 (2017) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ Анотація   PDF
О. L. Nazarenko, G. A. Drobakha
 
Том 4, № 67 (2018) ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОТИБОРСТВА В ХОДІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ФОРМУВАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. P. Babkov, V. I. Pasichnyk, M. O. Chepel
 
Том 2, № 61 (2017) ФОРМИ ТА ВИДИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. В. Ivashkov
 
№ 1 (2009) ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКІВ ЩОДО СТАНУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
V. М. Batsamut
 
№ 4 (2010) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ОХОРОНИ МОРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА СУВЕРЕННИХ ПРАВ УКРАЇНИ В ЇЇ ВИКЛЮЧНІЙ (МОРСЬКІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ Анотація   PDF
V. О. Nazarenko
 
Том 4, № 55 (2015) ФОРМУВАННЯ ТРАСИ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація   PDF
H. А. Drobakha, V. Е. Lisitsyn
 
Том 4, № 43 (2012) ФОРМУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ У ТЕОРІЇ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
І. F. Rolin
 
Том 1, № 40 (2012) ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. V. Lavnіchenko
 
№ 2 (2011) ХАРАКТЕРИСТИКА ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ СИЛ СУМІЖНИХ З УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ РОЗВІДКИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ДІЙ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ Анотація   PDF
М. М. Orlov, R. О. Gonchar, О. V. Lysenko
 
Том 1, № 40 (2012) ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ Анотація   PDF
М. І. Beliaev, H. М. Miroshnychenko
 
Том 2, № 53 (2015) ЧИ ВЛАСТИВЕ ОПЕРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ? Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
Том 1, № 52 (2015) ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Shmakov
 
№ 1 (2009) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ НАУКОВОГО СУПРОВОДУ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ Анотація   PDF
І. О. Kyrychenko, V. Yu. Bogdanovych, V. V. Krutov, О. М. Kryukov, V. К. Mayboroda, О. М. Morozov, B. М. Oleksyenko, L. М. Pelepeychenko, L. А. Ponomarenko, А. І. Semenchenko, О. P. Snіgerеv, О. V. Timchenko, О. М. Shmakov
 
Том 4, № 47 (2013) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ ПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК Анотація   PDF
О. О. Kazimirov, О. V. Dolhov
 
Том 2, № 45 (2013) ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ СИСТЕМИ МВС Анотація   PDF
А. V. Kuruch
 
№ 2 (2011) ШЛЯХИ ПРИВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ МВС УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО КУЛЬТУРУ” Анотація   PDF
B. D. Borodin
 
Том 1, № 40 (2012) ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРИХОВАННЯ ДЕМАСКУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ Анотація   PDF
V. P. Varakuta, І. А. Pehakhin, P. V. Pistriak, О. H. Razinkina
 
Том 2, № 65 (2018) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КУРСАНТІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
А. V. Stadnik, V. V. Riutin, О. E. Mirshuk, Yu. О. Prokopenko
 
№ 1 (2010) ЩО ОХОРОНЯЮТЬ МІЛІЦІЯ І ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА – ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ЧИ ПРАВОПОРЯДОК? Анотація   PDF
О. V. Lavnichenko
 
401 - 488 з 488 результатів << < 1 2 3 4 5