Том 2, № 49 (2014)

Зміст

Статті

РОЛЬ СИЛОВИХ СТРУКТУР У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ PDF
V. І. Trobiuk, М. D. Tkachenko 5-8
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УНІФІКАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ – ПРАВОНАСТУПНИЦІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ PDF
О. V. Ustymenko, S. Ye. Khlon 9-12
ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
V. E. Lisitsyn, V. V. Matsiuk 13-19
СПОСОБИ ДІЙ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ПРОТИСТОЯНЬ ГРОМАДЯН У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ МІЖЕТНІЧНОГО КОНФЛІКТУ PDF
М. М. Orlov, V. V. Halep, О. I. Shapovalov 20-27
ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТИЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
І. F. Rolin 28-35
ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ПОДОЛАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД PDF
V. І. Penkov, Т. А. Sutiushev, Yu. H. Shkorbatov 36-40
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНІСТЮ) “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ” В АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
М. М. Medvіd 41-45
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ МВС УКРАЇНИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ PDF
О. А. Morhunov 46-49
МОДЕЛЮВАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УГРУПОВАННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ ВІДКРИТОГО ТИПУ PDF
H. А. Drobakha, V. V. Obriadin, H. М. Miroshnychenko, P. V. Pistriak, R. О. Honchar, L. V. Rozanova 50-58
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ PDF
О. S. Kolesnichenko, S. А. Horelyshev, N. А. Kazyanina 59-64
ОБГРУНТУВАННЯ CПОСОБУ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК PDF
А. М. Zhelago, V. І. Pasichnyk 65-71