Про журнал

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР). Журнал “Честь і закон” внесено до Переліку наукових фахових видань України категорія “Б” зі спеціальностей 251 ˗ “Державна безпека”, 253 ˗ “Військове управління (за видами збройних сил)” (наказ МОН від 28.12.2019 р. № 1643). Та 281 ˗ “Публічне управління та адміністрування”, 081 ˗ “Право” (наказ МОН від 17.03.2020 р. № 409), 053 – “Психологія” (наказ МОН від 02.07.2020 р. № 886).

Політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими спеціальностями (тематичними напрямами):
-військове управління (службово-бойова діяльність сил оборони);
-державна безпека (службово-бойова діяльність сил безпеки);
-публічне управління та адміністрування (державне управління у сфері забезпечення національної безпеки);
-право (правове забезпечення службово-бойової діяльності);
-психологія (психологія екстремальних видів діяльності);
-публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохороннх органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після обговорення на засіданні редколегії та їх рецензування провідними фахівцями, а також за рекомендацією Вченої Ради Націонольної академії Національної гвардії України.

 

Поточний номер

Том 1 № 76 (2021)
Опубліковано: 2021-04-22

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

chiz

Шановні відвідувачі сайту! На сайті проводяться технічні роботи. Елементи сайту можуть виглядати та функціювати некоректно. Просимо пробачити за незручності.

Голова редакційної колегії: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, НАНГУ, Україна. SCOPUS ORCID
Редакційна колегія:
Бацамут Володимир Миколайович, доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Городнов Вячеслав Петрович, доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна; ORCID
Пацек Богуслав, доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща; ORCID
Коваленко Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, ХарРІ НАДУ, Україна; ORCID
Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, НАДПСУ, Україна; ORCID
Медвідь Михайло Михайлович, доктор економічних наук, професор, НАНГУ, Україна; ORCID
Фісун Костянтин Анатолійович, доктор економічних наук, професор, НАНГУ, Україна; ORCID
Чеховська Марія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, НАСБУ,Україна; SCOPUS ORCID
Охріменко Іван Миколайович, доктор юридичних наук, професор, НАВС, Україна; SCOPUS ORCID
Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, ВІКНУ, Україна; SCOPUS ORCID
Комісаров Олександр Геннадійович, доктор юридичних наук, професор, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Приходько Ігор Іванович, доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор НУЦЗУ, Україна; SCOPUS ORCID
Колесніченко Олександр Сергійович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, доцент, НАНГУ, Україна; ORCID
Морозов Ігор Євгенович, кандидат військових наук, старший дослідник, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Радіонов Геннадій Олександрович, кандидат військових наук, НАНГУ, Україна. SCOPUS ORCID
Науменко Марія Олексіївна, доктор філософії економічного напрямку, доцент, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Пащенко Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, НАНГУ, Україна. ORCID


Аналітичні системи та бази даних:

Google Академія
Наукові фахові видання
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського