Честь і Закон

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР), внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузї “Військові науки” рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 № 5-ДСК.

Концепція наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами: актуальні проблеми воєнної науки, національна безпека, державне та військове управління, службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку, проблеми навчання та підготовки кадрів, економічні проблеми в сфері безпеки, інформаційні технології та процеси в сфері безпеки, засоби технічного оснащення, гуманітарні та правові аспекти безпеки.

Статті публікуються після обговорення на засіданні редколегії та їх рецензування провідними фахівцями, а також за рекомендацією Вченої Ради Націонольної академії Національної гвардії України.


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор: Дробаха Григорій Андрійович (доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна)
Заступник головного редактора: Бацамут Володимир Миколайович (кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна)
Редакційна колегія:
Телелим Василь Максимович (доктор військових наук, професор, НУО України ім. Івана Черняховського, Україна);
Городнов Вячеслав Петрович (доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна);
Єрмошин Михайло Олександрович (доктор військових наук, професор, ХНУПС ім. Івана Кожедуба, Україна);
Ярош Сергій Петрович (доктор військових наук, професор, ХНУПС ім. Івана Кожедуба, Україна);
Богуслав Пацек (доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща);
Морозов Олександр Олександрович (доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Медвідь Михайло Михайлович (доктор економічних наук, старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна);
Приходько Ігор Іванович (доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Бєлай Сергій Вікторович, (доктор наук з державного управління, професор, НАНГУ, Україна);
Бабков Юрій Павлович (кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна);
Ліпатов Іван Іванович (кандидат психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна);
Лавніченко Олександр Васильович (кандидат військових наук, доцент, НАНГУ, Україна);
Морозов Ігор Євгенович (кандидат військових наук, НАНГУ, Україна).
Відповідальний секретар: Медвідь Юлія ІванівнаАналітичні системи та бази даних:

google академия Перелік наукових фахових видань