Честь і Закон

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР), внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузї “Військові науки” рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 № 5-ДСК.

Політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими спеціальностями (тематичними напрямами):
-військове управління (службово-бойова діяльність сил оборони);
-державна безпека (службово-бойова діяльність сил безпеки);
-публічне управління та адміністрування (державне управління у сфері забезпечення національної безпеки);
-право (правове забезпечення службово-бойової діяльності);
-психологія (психологія екстремальних видів діяльності);
-публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохороннх органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після обговорення на засіданні редколегії та їх рецензування провідними фахівцями, а також за рекомендацією Вченої Ради Націонольної академії Національної гвардії України.


Зображення домашньої сторінки журналу


Голова редакційної колегії: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, НАНГУ, Україна.
Редакційна колегія:
Бацамут Володимир Миколайович, доктор військових наук, старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна;
Городнов Вячеслав Петрович, доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна;
Дробаха Григорій Андрійович, доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна;
Коваленко Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, ХарРІ НАДУ, Україна;
Комісаров Олександр Геннадійович, доктор юридичних наук, професор, НАНГУ, Україна;
Медвідь Михайло Михайлович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна;
Охріменко Іван Миколайович, доктор юридичних наук, професор, НАВС, Україна;
Пацек Богуслав, доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща;
Приходько Ігор Іванович, доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна;
Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор НУЦЗУ, Україна;
Фісун Костянтин Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, НАНГУ, Україна;
Бондаренко Олександр Геннадійович, кандидат наук з державного управління, доцент, НАНГУ, Україна;
Корнієнко Дмитро Миколайович, кандидат юридичних наук, НАНГУ, Україна;
Морозов Ігор Євгенович, кандидат військових наук, НАНГУ, Україна;
Науменко Марія Олексіївна, доктор філософії економічного напрямку, доцент, НАНГУ, Україна;
Пащенко Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, НАНГУ, Україна;
Радіонов Геннадій Олександрович, кандидат військових наук, НАНГУ, Україна.
Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна, НАНГУ, Україна.


Аналітичні системи та бази даних:

google академия Перелік наукових фахових видань бібліотека імені В. І. Вернадського