Про журнал

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР).

Внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей:
251 ‒ “Державна безпека”;
253 ‒ “Військове управління (за видами збройних сил)” (наказ МОН від 28.12.2019 р. № 1643);
081 – “Право”;
281 – “Публічне управління та адміністрування” (наказ МОН від 17.03.2020 р. № 409);
053 – “Психологія” (наказ МОН від 02.07.2020 р. № 886);
073 – “Менеджмент” (наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188);
255 – “Озброєння та військова техніка” (наказ МОН від 26.11.2020 р. № 1471);
254 – “Забезпечення військ (сил)” (наказ МОН від 09.02.2021 р. № 157).

Політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими тематичними напрямами:
Службово-бойова діяльність сил оборони;
Службово-бойова діяльність сил безпеки;
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки;
Правове забезпечення службово-бойової діяльності;
Управління та адміністрування у сфері службово-бойової діяльності;
Психологія екстремальних видів діяльності;
Озброєння та військова техніка складових сектору безпеки і оборони;
Забезпечення службово-бойової діяльності військ (сил), а також публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після обговорення на засіданні редколегії та їх рецензування провідними фахівцями, а також за рекомендацією Вченої Ради Національної академії Національної гвардії України.

Поточний номер

Том 3 № 86 (2023)
Опубліковано: 2023-09-07

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

chiz

Голова редакційної колегії: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, НА НГУ, Україна.

Редакційна колегія:
Батюк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Бацамут Володимир Миколайович, доктор військових наук, професор, НА НГУ, Україна; 

Біленко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; 

Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, доцент, НА НГУ, Україна;

Брітченко Ігор Геннадійович, доктор економічних наук, професор, Вищий навчальний заклад страхування і фінансів (м. Софія, Болгарія); 

Волков Ігор Миколайович, кандидат наук з державного управління, НА НГУ, Україна;

Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, НАДПСУ, Україна;

Євтушенко Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна;

Єманов Владислав Вікторович, кандидат військових наук, старший науковий співробітник Національна академія Національної гвардії України; 

Жегус Олена Валентинівна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Україна;

Іохов Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна;

Кайдалов Руслан Олегович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна;

Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, НА НГУ, Україна;

Коваленко Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Україна;

Колесніченко Олександр Сергійович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, НА НГУ, Україна;

Комісаров Олександр Геннадійович, доктор юридичних наук, професор, НА НГУ, Україна;   

Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, ВІКНУ, Україна; 

Крамаренко Катерина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, НА НГУ, Україна;

Крюков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна;   

Ларіонов Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент Національна академія Національної гвардії України;   

Мажена Тоумі, доктор юридичних наук, професор Інститут права Університету військових досліджень Варшава, Польща;

Маслій Наталя Дмитрівна, доктор економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна;  

Мацегора Яніна Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, НА НГУ, Україна;

Мейко Олександр Васильович, доктор наук з державного управління, Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна;

Морозов Ігор Євгенович, кандидат військових наук, старший дослідник, НА НГУ, Україна;  

Морозов Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, КІ НГУ, Україна; 

Накісько Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна;   

Науменко Марія Олексіївна, доктор філософії економічного напрямку, доцент, НАНГУ, Україна;   

Овчаренко Вячеслав Володимирович, доктор військових наук, професор, КІ НГУ, Україна;

Охріменко Іван Миколайович, доктор юридичних наук, професор, НАВС, Україна; 

Павлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, Україна; 

Пасічник Володимир Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, НА НГУ, Україна;

Пацек Богуслав, доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща; 

Пащенко Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, НА НГУ, Україна; 

Приходько Ігор Іванович, доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна;

Радіонов Геннадій Олександрович, кандидат військових наук, НА НГУ, Україна; 

Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, Національна комісія з питань державного регулювання у справі зв’язку та інформатизації, Україна; 

Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна; 

Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор НУЦЗУ, Україна;

Чеховська Марія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, НАСБУ,Україна;  

Широбоков Юрий Миколайович, доктор психологічних наук, доцент, Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Україна;

Яковлев Максим Юрійович, доктор технічного наук, професор, НА НГУ, Україна; 

Януш Зузяк, доктор військових наук, Університет гуманітарних наук і наук про життя Яна Длугоша Ченстоховський університет, Польща; 

Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, НА НГУ, Україна.

Аналітичні системи та бази даних:

INDEX COPERNICUS
Google Академія
Наукові фахові видання
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ResearchBib
CiteFactor
OUCI