Честь і Закон

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР). Журнал “Честь і закон” внесено до Переліку наукових фахових видань України категорія “Б” зі спеціальностей 251 ˗ “Державна безпека”, 253 ˗ “Військове управління (за видами збройних сил)” (наказ МОН від 28.12.2019 р. № 1643). Та 281 ˗ “Публічне управління та адміністрування”, 081 ˗ “Право” (наказ МОН від 17.03.2020 р. № 409), 053 – “Психологія” (наказ МОН від 02.07.2020 р. № 886).

Політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими спеціальностями (тематичними напрямами):
-військове управління (службово-бойова діяльність сил оборони);
-державна безпека (службово-бойова діяльність сил безпеки);
-публічне управління та адміністрування (державне управління у сфері забезпечення національної безпеки);
-право (правове забезпечення службово-бойової діяльності);
-психологія (психологія екстремальних видів діяльності);
-публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохороннх органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після обговорення на засіданні редколегії та їх рецензування провідними фахівцями, а також за рекомендацією Вченої Ради Націонольної академії Національної гвардії України.chizГолова редакційної колегії: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, НАНГУ, Україна.
Редакційна колегія:
Бацамут Володимир Миколайович, доктор військових наук, старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна;
Городнов Вячеслав Петрович, доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна;
Пацек Богуслав, доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща;
Коваленко Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент, ХарРІ НАДУ, Україна;
Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, НАДПСУ, Україна;
Медвідь Михайло Михайлович, доктор економічних наук, професор, НАНГУ, Україна;
Фісун Костянтин Анатолійович, доктор економічних наук, доцент, НАНГУ, Україна;
Чеховська Марія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, НАСБУ,Україна;
Охріменко Іван Миколайович, доктор юридичних наук, професор, НАВС, Україна;
Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, ВІКНУ, Україна;
Комісаров Олександр Геннадійович, доктор юридичних наук, професор, НАНГУ, Україна;
Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, НАНГУ, Україна;
Приходько Ігор Іванович, доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна;
Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор НУЦЗУ, Україна;
Колесніченко Олександр Сергійович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна;
Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, доцент, НАНГУ, Україна;
Морозов Ігор Євгенович, кандидат військових наук, старший дослідник, НАНГУ, Україна;
Радіонов Геннадій Олександрович, кандидат військових наук, НАНГУ, Україна.
Науменко Марія Олексіївна, доктор філософії економічного напрямку, доцент, НАНГУ, Україна;
Пащенко Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, НАНГУ, Україна;
Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, НАНГУ, Україна.


Аналітичні системи та бази даних:

google академия Перелік наукових фахових видань бібліотека імені В. І. Вернадського