Про журнал

Науковий журнал “Честь і закон” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.09.2014 КВ № 21023 – 10823 ПР).

Внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей:
251 ‒ “Державна безпека”;
253 ‒ “Військове управління (за видами збройних сил)” (наказ МОН від 28.12.2019 р. № 1643);
081 – “Право”;
281 – “Публічне управління та адміністрування” (наказ МОН від 17.03.2020 р. № 409);
053 – “Психологія” (наказ МОН від 02.07.2020 р. № 886);
073 – “Менеджмент” (наказ МОН від 24.09.2020 р. № 1188);
255 – “Озброєння та військова техніка” (наказ МОН від 26.11.2020 р. № 1471);
254 – “Забезпечення військ (сил)” (наказ МОН від 09.02.2021 р. № 157).

Політика наукового журналу “Честь і закон” передбачає відображення наукових досягнень за такими тематичними напрямами:
Службово-бойова діяльність сил оборони;
Службово-бойова діяльність сил безпеки;
Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки;
Правове забезпечення службово-бойової діяльності;
Управління та адміністрування у сфері службово-бойової діяльності;
Психологія екстремальних видів діяльності;
Озброєння та військова техніка складових сектору безпеки і оборони;
Забезпечення службово-бойової діяльності військ (сил), а також публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.

В журналі публікуються оригінальні наукові статті, що містять результати наукових досліджень, для фахівців Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших військових формувань, науковців, викладачів, ад’юнктів, курсантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами за даними напрямами.

Статті публікуються після обговорення на засіданні редколегії та їх рецензування провідними фахівцями, а також за рекомендацією Вченої Ради Національної академії Національної гвардії України.

Поточний номер

Том 4 № 83 (2022)
Опубліковано: 2023-01-18

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

chiz

Шановні відвідувачі сайту! На сайті проводяться технічні роботи. Елементи сайту можуть виглядати та функціювати некоректно. Просимо пробачити за незручності.

Голова редакційної колегії: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, НА НГУ, Україна. SCOPUS ORCID ResearcherID
Редакційна колегія:
Бацамут Володимир Миколайович, доктор військових наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Біленко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID 
Брітченко Ігор Геннадійович, доктор економічних наук, професор, Вищий навчальний заклад страхування і фінансів (м. Софія, Болгарія); SCOPUS ORCID
Городнов Вячеслав Петрович, доктор військових наук, професор, НА НГУ, Україна; ORCID ResearcherID
Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, НАДПСУ, Україна; ORCID
Жегус Олена Валентинівна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Україна; SCOPUS ORCID
Іохов Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Кайдалов Руслан Олегович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Коваленко Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Україна; ORCID
Колесніченко Олександр Сергійович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Комісаров Олександр Геннадійович, доктор юридичних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, ВІКНУ, Україна; SCOPUS ORCID
Крюков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Маслій Наталя Дмитрівна, доктор економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна; ORCID ResearcherID
Медвідь Михайло Михайлович, доктор економічних наук, професор, НАНГУ, Україна; ORCID ResearcherID
Мейко Олександр Васильович, доктор наук з державного управління, Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна; ORCID
Морозов Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Овчаренко Вячеслав Володимирович, доктор військових наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Охріменко Іван Миколайович, доктор юридичних наук, професор, НАВС, Україна; SCOPUS ORCID
Павлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, Україна; SCOPUS ORCID
Пацек Богуслав, доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща; ORCID
Приходько Ігор Іванович, доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, Національна комісія з питань державного регулювання у справі зв’язку та інформатизації, Україна; SCOPUS ORCID
Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна; ORCID
Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор НУЦЗУ, Україна; SCOPUS ORCID
Чеховська Марія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, НАСБУ,Україна; SCOPUS ORCID
Широбоков Юрий Миколайович, доктор психологічних наук, доцент, Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Україна;
Яковлев Максим Юрійович, доктор технічного наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Волков Ігор Миколайович, кандидат наук з державного управління, НА НГУ, Україна; ORCID
Євтушенко Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна; ORCID
Капелюшний Сергій Анатолійович, кандидат наук з державного управління, Мінстратегпром, Україна; ORCID
Крамаренко Катерина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Мацегора Яніна Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Морозов Ігор Євгенович, кандидат військових наук, старший дослідник, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Науменко Марія Олексіївна, доктор філософії економічного напрямку, доцент, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Накісько Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Пасічник Володимир Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; ORCID
Пащенко Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Радіонов Геннадій Олександрович, кандидат військових наук, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Юр’єва Наталія Вікторівна, кандидат психологічних наук, старший дослідник, НА НГУ, Україна. SCOPUS ORCID ResearcherID
Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, НА НГУ, Україна. ORCID

Аналітичні системи та бази даних:

Index Copernicus
Google Академія
Наукові фахові видання
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ResearchBib
CiteFactor
OUCI