DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126046

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ

S. V. Bielai, V. І. Vorobyov

Анотація


Надано визначення і розроблено структурну схему механізму державного врегулювання сучасних збройних конфліктів всередині держави. Досліджено роль і місце діяльності міжнародних організацій сфери безпеки у врегулюванні збройного конфлікту всередині держави. Наголошено на актуальності розвитку цивільно-військового співробітництва.

Ключові слова


збройний конфлікт; державна безпека; механізми врегулювання; міжнародні організації; цивільно-військове співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Черноудова, М. С. Понятие конфликта в международном праве [Электронный ресурс] / М. С. Черноудова. – Режим доступа : http:// recht.narod.ru. – Загл. с экрана.

Павлова, Л. Виды вооруженных конфликтов и статус участников вооруженных конфликтов по международному праву [Электронный ресурс] / Л. Павлова. – Режим доступа : http://justbel.by.ru/1998-3/art22.htm. – Загл. с экрана.

Бєлай, С. В. Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру [Текст] / С. В. Бєлай // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління і права. – Хмельницький : Хмельн. ун-т упр. і права, 2015. – № 1 (53). – С. 293–301.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. OSCE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine. – Назва з екрана.

OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk. OSCE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/observer-mission-at-russian-checkpoints-gukovo-and-donetsk. – Назва з екрана.

International Committee of the Red Cross. Permanent Mission of Ukraine to the UNO Branch and other International Organizations in Geneva [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/red-cross. – Назва з екрана.

Громадська організація “Фундація.101” розпочала підготовку до проекту “Прифронтова інспекція”. Всеукраїнський центр волонтерів “People’s Project” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.peoplesproject.com/prifrontova-inspekciya/. – Назва з екрана.

Євтушенко, І. В. Роль та місце міжнародного права у врегулюванні збройного конфлікту на Південному Сході України [Текст] / І. В. Євтушенко // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (секція № 4), 31 берез. 2016 р. – Харків : Національна акад. НГУ, 2016. – С. 38, 39.

Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations. Department of Peacekeeping Operations. – United Nations, 2003. – 205 р.

Цивільно-військове співробітництво Збройних Сил України. Офіційний веб-сайт Збройних Сил України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cimic.com.ua/functions. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 S. V. Bielai, V. І. Vorobyov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР