DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126047

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З КОНВОЮВАННЯ, ЕКСТРАДИЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПІДСУДНИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У СКЛАДІ СУДОВОЇ ВАРТИ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

І. М. Volkov, Ye. О. . Kaplun

Анотація


Проведено аналіз проблемного питання щодо протиріччя між тлумаченням Європейської конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод, яка ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР, і нормативними документами з питань організації та виконання службово-бойових завдань судовими вартами з конвоювання.

Ключові слова


Конвенція; Європейський суд з прав людини; судова варта з конвоювання; Національна гвардія України; умови тримання підсудного; зала судового засідання; підзона для підсудних у залі судових засідань; план охорони

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Текст] : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] [ратифіковано Законом від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР] // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13 ; 2006. – № 32.

Про міжнародні договори України [Текст] : Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – С. 11. – Ст. 2317.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 березня 2014 р. № 876-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 24. – С. 9. – Ст. 728.

Статут бойової служби військ внутрішньої та конвойної охорони [Текст] [затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р.]. – Київ, 1994.

Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів [Текст] [затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 р. № 613/785/5/30/29/67/68] // Офіційний вісник України. – 2015. – № 49. – С. 107. – Ст. 1589.

Будинки і споруди. СУДИ. ДБН

В.2.2-26:2010: Державні будівельні норми [Текст] [затв. наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 17 травня 2010 р. № 175]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010.

Справа Кулика проти України [Текст] : рішення Європейського суду з прав людини від 02 лютого 2017 р. // Права людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи, 2017.

Справа “Свинаренко та Сляднєв проти Росії” [Текст] : рішення (витяги) Європейського суду з прав людини від 17 липня 2014 р. // Рада Європи / Європейський суд з прав людини, 2015 (Переклад замовлено за підтримки Цільового фонду “Права людини” Ради Європи).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень cтатті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – С. 41. – Ст. 2975.
Copyright (c) 2020 І. М. Volkov, Ye. О. . Kaplun

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР