DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126053

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ З ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ В ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

М. P. Strelbytskyi, V. І. Vychavka

Анотація


Розглянуто основні положення організації взаємодії підрозділів Державної прикордонної служби України з підрозділами Національної гвардії України у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України. Проаналізовано нормативні вимоги до роботи та завдання діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Внаслідок дослідження законодавства запропоновано шляхи вдосконалення організації взаємодії підрозділів Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України у контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Ключові слова


охорона державного кордону; взаємодія; контрольні пункти в’їзду-виїзду; охорона межі з тимчасово окупованою територією України; Державна прикордонна служба України; Національна гвардія України; прикордонна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Словник української мови [Текст] : в 11 томах / за ред. І. К. Білодіда. – Київ : Наук. думка, 1970–1980. – Т. 1. 1970. – 346 с.

Плішкін, В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ [Текст] : підручник / В. М. Плішкін. – Київ : Нац. aкад. внутр. справ України, 1999. – 702 с.

Микрюков, В. Ю. Теория взаимодействия войск [Текст]. – Москва : Вузовская книга, 2002. – 240 с.

Васильева, О. М. Некоторые теоретические вопросы взаимодействия органов внутренних дел с добровольными народными дружинами [Текст] / О. М. Васильева // Вопросы взаимодействия с общественностью. – Москва, 1977. – С. 99.

Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей [Текст] : наказ першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 29 грудня 2014 р. № 144 ог. – Окреме видання.

Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей [Текст] : наказ керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 червня 2015 р. № 415 ог. – Окреме видання.

Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (із змінами) [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF. – Назва з екрана.

Про боротьбу з тероризмом (зі змінами) [Електронний ресурс] : Закон України від 20 березня 2003 р. № 638-IV // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=638-15&find=1&text=%EF%E 5%F0%E5%EC%B3%F9%E5%ED%ED%FF&x=7&y=7#w11. – Назва з екрана.

Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 751 // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/751-2010-п. – Назва з екрана.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 березня 2014 р. № 876-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.




Copyright (c) 2020 М. P. Strelbytskyi, V. І. Vychavka

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР