DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126125

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ВИСВІТЛЕННЯ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ

V. Yu. Mazur

Анотація


Розглянуто методологічні основи оцінки ефективності функціонування елементів системи висвітлення надводної обстановки як у повсякденних умовах, так і під час її ускладнення. Запропоновано методику розрахунку кількості радіолокаційних станцій для моніторингу за надводною обстановкою на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (відділу прикордонної служби).

Ключові слова


система висвітлення надводної обстановки; виключна (морська) економічна зона; радіолокаційна станція; пост технічного спостереження; ефективність; критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Про державний кордон України : Закон України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 2. – С. 5 ; [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1777-12. – Назва з екрана.

Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2020 року [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1179-р.

Про затвердження плану першочергових заходів з облаштування державного кордону вздовж берегової лінії та забезпечення охорони територіального моря України в межах Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 1068-р.

Статут Державної прикордонної служби з охорони державного кордону України. Частина І. Прикордонний загін (проект) [Текст]. – Хмельницький : НАДПСУ, 2004. – 101 с.

Навігаційна РЛС “Наяда-5” (будова та експлуатація). – Хмельницький : НАПВУ, 1998

Дмитриев, В. А. Основы применения технических средств наблюдения пограничных войск [Текст] / В. А. Дмитриев. – Москва, 1991.
Copyright (c) 2021 V. Yu. Mazur

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР