DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136593

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В СИТУАЦІЯХ З ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

О. М. Shmakov

Анотація


В умовах запеклого протистояння громади і державної влади виникають підозри у порушенні законодавства з боку особового складу сил охорони правопорядку. У разі подвійного тлумачення правильності їх дій органи державної влади повинні вживати заходів щодо законодавчого закріплення дієвого захисту правоохоронців і військовослужбовців сил охорони правопорядку.


Ключові слова


масові заворушення; професіонал; моральна міць; лояльність до влади; межі застосування військової сили

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594 (із змінами до Закону № 920-VIII від 24.12.2015 р. включно).

Шмаков, О. М. Завчасні заходи Національної гвардії з реалізації функції основного суб’єкта у припиненні масових заворушень [Текст] / О. М. Шмаков, О. В. Лавніченко // Честь і закон. – 2016. − № 4. – С. 26–33.
Copyright (c) 2021 О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР