DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/1/60/136664

НАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ ЯК УМОВА ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. Yu. Cherednichenko, І. М. Tovma

Анотація


Обґрунтовано необхідність забезпечення життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства і держави, сталого розвитку суспільства, виявлення, запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інтересам. Установлено, що ключову роль у цьому процесі  відіграє не тільки громадянське суспільство, а й вищі органи влади та управління держави як провідники стратегії протидії загрозам національних інтересів. Доведено позитивний вплив національної єдності на функціонування системи національної безпеки держави.


Ключові слова


національна безпека; суспільне; політичне життя; загрози; ризики; небезпеки; національна єдність; сектор безпеки; національна ідентичність; єдність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Текст] : офіц. текст [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами]. – К. : Вікар, 1997. – 64 с.

Про основи національної безпеки України [Текст] : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Про Стратегію національної безпеки України [Текст] : Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 43. – Ст. 1353. – С. 38.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини Україниˮ [Текст] : Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015 // Офіційний вісник України. ‒ 2015. – № 78. – Ст. 2592. ‒ С. 38.

Вавринчук, М. П. Національна безпека України [Текст] / М. П. Вавринчук. – К. : Кондор, 2008. – 600 с.

Теоретико-методичні засади забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах [Текст] : монографія / В. Ю. Богданович, А. І. Семенченко, Ю. В. Єгоров, О. О. Бортник. – К. : Кий, 2007. ‒ 370 с.

Советский энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1998. – 1600 с.

Захаров, О. І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов. – К. : КНТ, 2008. – 257 с.

Чередниченко, О. Ю. Реформування країни, як головна стратегія подолання загроз національній безпеці України на сучасному етапі розвитку держави [Текст] / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. ‒ Х. : Укр. ДУЗТ, 2016. ‒ № 56. ‒ С. 88–96.
Copyright (c) 2020 O. Yu. Cherednichenko, І. М. Tovma

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР