DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/1/60/136666

ЗМІСТ КЕРІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. А. Oleshchenko, М. О. Yermoshin, М. М. Romanyk

Анотація


Розглянуто сучасні погляди щодо змісту керівництва та управління силами Національної гвардії України у процесі службово-бойової діяльності.


Ключові слова


керівництво та управління силами; службово-бойова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – № 17. – Ст. 594 (із змінами до Закону № 920-VIII від 24.12.2015 р. включно).

Про Національну поліцію [Текст] : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VІІІ // ВВР. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379 (із змінами, внесеними згідно із законами № 900-VІІІ від 23.12.2015 р., № 901-VІІІ від 23.12.2015 р.).

Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : Закон України від 16.03.2000 р.

№ 1550-III // ВВР. – 2000.

Єрмошин, М. О. Пропозиції щодо рішення командира військової частини внутрішніх військ на участь у припиненні масових заворушень [Текст] / М. О. Єрмошин, І. Ю. Бірюков, С. П. Купін // Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 31–38.

Особливості організації зв’язку в частинах та підрозділах Національної гвардії України [Текст] / Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин, В. І. Щербина та ін. // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 19–25.
Copyright (c) 2020 О. А. Oleshchenko, М. О. Yermoshin, М. М. Romanyk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР