DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/1/60/136747

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОКАЗНИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ОБСЯГУ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ У МИРНИЙ ЧАС

S. О. Pavlenko

Анотація


Розроблено модель, яка дозволяє оцінити вплив фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби  військової частини Національної гвардії України  щодо виконання завдань за призначенням у мирний час (за умов повного та  обмеженого фінансування).


Ключові слова


фінансове забезпечення;, можливості військової частини

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла книга 2012: Внутрішні війська МВС України [Електронний ресурс] / Головне управління внутрішніх військ МВС України від 2013 р. – Режим доступу : http://uk.xlibx.com/ 4yuridicheskie/5711-1-kiiv-2013-bila-kniga-2012-vnutrishni-viyska-vidannya-bila-kniga-2012-vnutrishni-viyska-mvs-ukraini-pidg.php. – Назва з екрана.

Біла книга 2011: Внутрішні війська МВС України [Електронний ресурс] / Головне управління внутрішніх військ МВС України від 2012 р. – Режим доступу : http://uk.xlibx.com/ 4yuridicheskie/11131-1-kiiv-2012-bila-kniga-2011-vnutrishni-viyska-vidannya-bila-kniga-2011-vnutrishni-viyska-mvs-ukraini-pidg.php. – Назва з екрана.

Біла книга 2008: Внутрішні війська МВС України [Електронний ресурс] / Головне управління внутрішніх військ МВС України. – Режим доступу : http://ascold.org/files/pdf/white-book.pdf. – Назва з екрана.

Біла книга 2009: Внутрішні війська МВС України [Електронний ресурс] / Головне управління внутрішніх військ МВС України. – Режим доступу : http://uk.xlibx.com/4yuridicheskie/ 11131-1-kiiv-bila-kniga-2009-vnutrishni-viyska-vidannya-bila-kniga-2009-vnutrishni-viyska-mvs-ukraini-pidg.php. – Назва з екрана.

Полторак рассказал, какая у него зарплата [Электронный ресурс] / С. Т. Полторак. – Режим доступа : http://112.ua/politika/poltorak-rasskazal-kakaya-u-nego-zarplata-282907.html. – Загл. с экрана.

О настроении во внутренних войсках [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ord-ua.com/2014/01/21/o-nastroenii-vo-vnutrennih-vojskah. – Загл. с экрана.

Кривенко, А. О. Складові фінансового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Електронний ресурс] / А. О. Кривенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ soc_gum/ms/2012_1_2/269.pdf. – Назва з екрана.

Бобриков, А. А. Методика оценки боевых возможностей группировок войск в целях обоснования решений по строительству и применению ВС [Текст] / А. А. Бобриков // Военно-промышленный курьер. – 2009. – № 24. – С. 14–22.

Система показників можливостей бригади оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань [Текст] / В. П. Варакута, Г. А. Дробаха, І. С. Луговський, С. М. Гніденко // Честь і закон. – 2015. – № 1. – С. 35–44.

Нерубацький, В. О. Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ [Текст] / В. О. Нерубацький, В. Г. Малюга, А. В. Власов // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – № 3 (19). – С. 55–57.

Городнов, В. П. Модели и показатели оценки и прогноза возможностей соединений, частей и подразделений внутренних войск по выполнению задач по предназначению в условиях мирного времени [Текст] / В. П. Городнов, С. Т. Полторак, А. И. Цыс // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х. : ХУПС, 2012. – № 1 (30). – С. 211–215.

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.03.2014 р. / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18. – Назва з екрана.

Про господарську діяльність у Збройних Силах України [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.1999 / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/la-ws/show/1076-14. – Назва з екрана.

Всеукраїнський центр волонтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.peoplespro-ject.com/articles/dopomoga-ato. – Назва з екрана.

Городнов, В. П. Модель та методика визначення залежності показника втрати ефективності забезпечення виконання службово-бойових завдань від рівня поточного обмеженого фінансування з’єднань Національної гвардії України в мирний час [Текст] / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 41–44.

Городнов, В. П. Теоретические основы моделирования макроэкономических и других процессов и систем [Текст] : монография / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 483 с.

Городнов, В. П. Показник та критерій оцінки впливу рівня фінансового забезпечення на можливості з’єднань Національної гвардії України [Текст] / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – Вип. 1. – С. 52–65.

Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12. – Назва з екрана.

Городнов, В. П. Модель розрахунку імовірності своєчасного отримання грошових коштів для покриття обмеженого фінансування діяльності військових частин Національної гвардії України [Текст] / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Система озброєння і військова техніка Харківського університету Повітряних Сил. – Х. : ХУПС, 2016. – № 3 (47). – С. 129–132.
Copyright (c) 2021 S. О. Pavlenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР