DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/1/60/136794

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

О. М. Shmakov

Анотація


Практика з розвинення систем військового управління зосереджується насамперед на технічних засобах за недостатності уваги до творчих начал в управлінні. Запропоновано звернути увагу на впровадження в управління психологічних засобів і методів для підвищення ефективності оперативного управління військами (силами).


Ключові слова


система управління; оперативне управління; психологічні засоби і методи управління; моральный дух військ; єдиноначальність командира; принципи з безпосереднього керівництва у бою; професійний відбір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Какая армия нужна России? Взгляд из истории [Текст] // Российский военный сборник. – М. : Воен. ун-т, 1995. – Вып. 9. – 368 с.

О долге и чести воинской в российской армии [Текст] : собр. материалов, документов и статей / сост. Ю. А. Галушко, А. А. Колесников ; под ред. В. Н. Лобова. – М. : Воениздат, 1990.  368 с.

Утерянные победы [Текст] : пер. с нем. / Эрих фон Манштейн. – М. : АСТ, 2014. – 828 с.: 16 л. ил.– (История войн и военного искусства).

Эйзенхауэр, Д. Крестовый поход в Европу [Текст] / Д. Эйзенхауэр ; пер. с англ. Е. М. Федотова. – Смоленск : Русич, 2000. – 528 с. – (Мир в войнах).

Энциклопедия военной мысли [Текст] / под ред. Питера Тоураса. − М. : Эксмо, 2002. − 736 с.

Постижение военного искусства. (Идейное наследие А. Свечина) // Российский военный сборник. – М. : Воен. ун-т, 1999. – Вып. 15. – 689 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Shmakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР