DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/1/60/136881

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ НАУКОВИХ УСТАНОВ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo

Анотація


Проведено аналіз стану чинних нормативно-правових актів стосовно забезпечення інтелектуальної діяльності тимчасових творчих колективів наукових установ військових формувань. Надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази.


Ключові слова


наукова установа військових формувань; тимчасові творчі колективи; наукова діяльність; нормативно-правова база

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Текст] : офіц. текст [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс України [Текст] : офіц. текст (затв. Законом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Про наукову і науково-технічну діяльність [Текст] : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – Ст. 25.

Про державне оборонне замовлення [Текст] : Закон України від 23 вересня 2010 р. № 2560-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 6. – Ст. 45.

Воєнна доктрина України [Текст] : (затв. Указом Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555/2015) // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 178.

Біруля, В. Відроджена українська оборонна промисловість [Текст] / В. Біруля // Урядовий курʼєр. – 2015. – № 190 (13 жовтня). – С. 11.
Copyright (c) 2019 V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР