DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137006

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИЗАСАДНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МАРШУ ПІДРОЗДІЛАМИ І ЧАСТИНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

R. О. Gonchar

Анотація


Розроблено і запропоновано рекомендації щодо застосування протизасадних заходів під час здійснення маршу підрозділами і частинами Національної гвардії України в умовах передбачення вступу в бій з урахуванням досвіду локальних війн і збройних конфліктів сучасності.


Ключові слова


засідка; протизасадні заходи; марш; службово-бойові завдання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесніков, В. О. Розвиток поглядів на підготовку та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах [Текст] : монографія / В. О. Колесніков, А. М. Кривошеєв. – Суми : Мрія, 2004. − 280 с.

Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах [Текст] : монографія / П. П. Ткачук, С. П. Мосов, О. П. Красюк та ін. ; за ред. Г. П. Воробйова. – Львів : НАСВ, 2015. – 90 с.

Орлов, М. М. Характеристика диверсійно-розвідувальних сил суміжних з Україною держав як потенційних об’єктів розвідки внутрішніх військ під час дій у територіальній обороні [Текст] / М. М. Орлов, Р. О. Гончар, О. В. Лисенко // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 19–25.

FM 100-5 OPERATIONS Headquarters Department of the Army Washington, DC, 14 June 1993 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://www.fs.fed.us/fire/doctrine/ genesis_and_evolution

FM 2-22.3 (FM 34-52) HUMAN INTELLIGENCE Collector Operations Headquarters Department of the Army Washington, Washington, DC, 6 September 2006 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://fas.org/irp/doddir/army.

Бойовий статут механізованих і танкових військ сухопутних військ Збройних Сил України. Частина II. Батальйон, рота [Текст] : Командування Сухопутних військ. – Київ, 2016. – 350 с.

Баранов, А. Р. Тактико-специальная подготовка войскового разведчика внутренних войск [Текст] : учеб.-практ. пособие / А. Р. Баранов, Ю. Г Маслак. – Москва : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2006. – 386 с.

Гончар, Р. О. Тактика антизасадних дій підрозділів та частин внутрішніх військ при здійсненні маршу в умовах передбачення вступу в бій [Текст] / Р. О. Гончар // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 17 – 18 берез. 2010 р. – Xарків : Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 53 – 55.

Бабков, Ю. П. Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву з урахуванням складності оперативної обстановки в зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2004. – № 3. – С. 14–17.

Бацамут, В. М. Використання геоінформаційної системи у плануванні маршу частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Горєлишев, А. А. Побережний // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Xарків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – № 2. – С. 21–26.

Гончар, Р. О. Демаскуючі ознаки встановлення мінно-вибухових засобів на маршрутах руху військових колон [Текст] / Р. О. Гончар, В. В. Пащенко // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: зб. тез доп. VII наук.-практ. конф., м. Харків 31 берез. 2016 р. Секція 1. “Оперативне мистецтво та тактика Національної гвардії України”. – Харків : Національна акад. НГУ, 2016. – С. 21–22.

Старух, О. С. Аналіз спеціальних технічних приладів виявлення вибухових матеріалів для груп ліквідації загрози вибуху [Електронний ресурс] / О. С. Старух, В. В. Пащенко, Р. О. Гончар // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2015. – Вип. 1. – С. 136–139. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ZKhUPS_2015_1_31.pdf.

Гончар, Р. О. Підходи до виявлення мінно-вибухових засобів, встановлених противником на маршрутах руху військових колон [Текст] / Р. О. Гончар, В. В. Пащенко // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України : зб. тез доп. VIII наук.-практ. конф., м. Харків, 30 берез. 2017 р. Секція 1. “Оперативне мистецтво та тактика Національної гвардії України”. – Харків : Національна акад. НГУ, 2017. – С. 61–62.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 березня 2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.
Copyright (c) 2020 R. О. Gonchar

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР