DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137013

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, ПРЕДСТАВНИЦТВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ: РОЛЬ ТА МІСЦЕ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

S. G. Sannikov, V. І. Vorobyov

Анотація


Здійснено аналіз забезпечення безпеки та охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, а також розглянуто їх характеристику та призначення. Визначено роль, призначення та проблемні питання діяльності підрозділів Національної гвардії України з охорони та забезпечення безпеки дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій.


Ключові слова


державна безпека; дипломатичні представництва; консульські установи; міжнародні організації; Національна гвардія України; службово-бойова діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Матвієнко, В. М. Дипломатичне представництво [Електронний ресурс] В. М. Матвієнко // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. – Київ, 2003. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles. php?id=24348. – Назва з екрана.

Репецький, В. М. Дипломатичне і консульське право [Текст] : підручник / В. М. Репецький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 372 с.

Буроменський, М. В. Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Буроменський. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

Конопляник, О. С. Адміністративно-правові основи охорони дипломатичних представництв іноземних держав в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. С. Конопляник ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015. – 20 с.

Положення про військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні Національної гвардії України [Текст] (наказ МВС України від 22.06. 2014 р. № 713).
Copyright (c) 2019 S. G. Sannikov, V. І. Vorobyov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР