DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137033

ПОКАЗНИКИ ТА КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

V. P. Gorodnov, V. G. Malyuga

Анотація


Подано коротке виведення основних показників і критерію ефективності організаційної структури системи управління Повітряних Сил, що дозволяють оцінювати якість структури системи з точки зору ступеня досягнення цілей та повноти реалізації функцій управління.


Ключові слова


структура; система; орган управління; показник; ефективність; інформаційне забезпечення; функція; завдання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробйов, Г. П. Методичні підходи до обґрунтування перспективної структури системи управління військами (силами) [Текст] / Г. П. Воробйов // Збірник наукових праць ОНДІ ЗС. – Харків : ОНДІ ЗС, 2006. – № 3 (5). – С. 3–15.

Реструктуризация предприятий и компаний [Текст] : справ. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, С. А. Титов, Л. В. Элькина. – Москва : Высш. школа, 2000. – 587 с.

Городнов, В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений Войск ПВО [Текст] / В. П. Городнов. – Харьков : ВИРТА, 1987. – 380 c.

Ярош, С. П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони [Текст] : монографія / С. П. Ярош ; за ред. І. О. Кириченка. – Харків : ХУПС, 2012. – 500 с.

Смірнов, Є. Б. Метод автоматизованого нечіткого визначення корисної інформації для прийняття раціонального рішення [Текст] / Є. Б. Смірнов // Системи озброєння і військова техніка. – Харків : ХУПС, 2010. – № 4 (24). – С. 136–140.

Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий [Текст] / Т. Саати ; пер. Р. Г. Вачнадзе. – Москва : Радио и связь, 1993. – 278 с.

Плюта, В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа [Текст] / В. Плюта. – Москва : Статистика, 1980. – 151 с.
Copyright (c) 2020 V. P. Gorodnov, V. G. Malyuga

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР