DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137035

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БОЙОВИХ ДІЙ

G. А. Drobakha, О. М. Gurin

Анотація


Розкрито питання отримання інтегрального показника для оцінювання ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій. Показниками ефективності варіанта структури системи визначено своєчасність, повноту, безперервність та вартість матеріального забезпечення. Запропоновано використовувати метод таксономії для розв’язання багатокритерійної задачі.


Ключові слова


багатокритерійна задача; матеріальне забезпечення; показник; система; таксономія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Шуєнкін, П. С. Закусило, О. І. Хазанович та ін. – Київ : ЦНДІ ЗС України, 2010. – 723 с.

Інформаційні бюлетені № 23430 (Робота командирів МТЗ у АТО); № 23450 (Організація БД за досвідом війни у Афганістані та Чечні); № 23447 (Організація захисту автоколон у АТО); № 23827/75 (Проблеми своєчасного забезпечення ЗС України ОВТ, іншим МтЗ в особливий період, можливі шляхи вирішення).

Пропозиції Тилу ЗС України щодо удосконалення і розвитку системи тилового забезпечення ЗС України “Перспективна структура системи тилового забезпечення ЗС України” (затв. Міністром оборони України від 12.12.2014 р. № 1446.).

Кивлюк, В. С. Вироблення єдиних поглядів щодо створення сучасної державної системи логістики ЗС України [Текст] / В. С. Кивлюк, М. Я. Клонцак. – Київ : ВІ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – № 51. – С. 100–110.

Гурін, О. М. Методика синтезу системи тилового забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України у повітряної операції [Текст] / О. М. Гурін // Наука і техніка Повітряних Сил. – Харків, 2017. – Вип. 1 (10). – С. 3–9.

Гурін, О. М. Методика формування раціональної структури системи матеріального забезпечення повітряного командування повітряних сил Збройних Сил України у повітряної операції [Текст] / О. М. Гурін // Збірник наукових праць ХНУПС. – Харків, 2017. – Вип. 2 (51). – С. 35–39.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин та ін. – Харків : ХВУ, 2004. – 410 с.

Городнов, В. П. Комплексна модель оцінювання ефективності та управління елементами матеріального забезпечення під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період [Текст] / В. П. Городнов, В. В. Власюк, В. В. Овчаренко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – Вип. 1 (26). – С. 123–132.

Городнов, В. П. Модель оцінки повноти та імовірності своєчасного постачання матеріальних засобів для виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період [Текст] / В. П. Городнов, В. В. Власюк, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 6–17.

Ролін, І. Ф. Методичні положення щодо визначення показників і критерію ефективності функціонування системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – № 4. – С. 151–156.
Copyright (c) 2020 G. А. Drobakha, О. М. Gurin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР