DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137040

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

І. І. Lipatov

Анотація


Розглянуто зміст підсистем і елементів системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки Національної гвардії України, вимоги до їх створення, а також види власного забезпечення системи, завдяки яким вона здатна виконувати свою цільову функцію.


Ключові слова


інформаційний простір; інформаційно-психологічний вплив; підсистеми і елементи системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки; иди власного забезпечення системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безреки України”. Президент України, Указ від 25 лютого 2017 року № 47/2017. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/47/2017.

Брайант, Д. Основы воздействия СМИ [Текст] / Д. Брайант, С. Томпсон; пер. с англ. – Москва : Изд. дом “Вильямс”, 2004. – 432 с.

Ліпатов, І. І. Структура та функції системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України [Текст] / І. І. Ліпатов, Г. А. Дробаха, Ю. П. Бабков, М. О. Чепель // Честь і закон. – 2017. – № 2 (61)/. – С. 43–49.

Системы мониторинга и анализа СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newart.ru/oparin/smi_oparin.htm.

Michael W. Berry. Survey of Text Mining. Clustering, Classification and Retrieval Michael W. Berry. – Springer-Verlag, 2004. – 244 p.

Хан, У. Системы автоматического реферирования [Электронный ресурс] / У. Хан, И. Мани // Открытые системы. – 2000. – № 12. – Режим доступа : http://www.osp.ru.
Copyright (c) 2019 І. І. Lipatov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР