DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137041

ЗМІСТ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ОПИСУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

О. О. Illiuk

Анотація


Класифіковано підходи до опису психологічного захисту, розкрито їх зміст, загальні й особливі ознаки та застосування у практичній діяльності.  


Ключові слова


психологічний захист; психоаналіз; неврози; взаємодія; психологічний захист трансформації; психологічний захист оптимізації; раціональний психологічний захист; моральний дух; чуттєвий психологічний захист; базовий (ейдетичний) психологічний захист; свідомий психологічний захист; несвідомий психологі

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт інформаційного агентства УНІАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://health.unian.ua/country/999961-80-uchasnikiv-ato-otrimali-psihologichni-travmi.html (дата звернення 01.01.2018). – Назва з екрана.

Журбин, В. И. Понятие психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса // Вопросы психологии. – 1990. – № 4. – С. 14–23. [Електронний ресурс] / В. И. Журбин. – Режим доступу : http://www.voppsy.ru/issues/ 1990/904/904014.htm (дата звернення 06.12.2017). – Назва з екрана.

Каліна, Н. Ф. Психологічний захист, його призначення та види / Н. Ф. Каліна // Психотерапія [Електронний ресурс] : підручник / Н. Ф. Каліна. – Київ : Академвидав, 2010. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/knigi/535-psihoterapya-kalna-nf.html (дата звернення 06.12.2017). – Назва з екрана.

Ротенберг, В. С. Механізм формування неврозів: психобіологічний підхід / В. С. Ротенберг // “Образ я” і поведінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vsrotenberg.rjews.com/obraz-ya-i-povedenie.pdf (дата звернення 06.12.2017). – Назва з екрана.

Яценко, Т. С. Функціонально-структурні особливості цілісного феномену психіки (модель внутрішньої динаміки психіки) [Електронний ресурс] / Т. С. Яценко. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/12281128/psihologiya/ yatsenko_funktsionalno-strukturni_osoblivosti_ tsilisnogo_fenomenu_psihiki_model_vnutrishnoyi_dinamiki (дата звернення 15.12.2017). – Назва з екрана.

Варій, М. Й. Різновиди психологічного захисту та їхня характеристика / М. Й. Варій // Загальна психологія [Електронний ресурс] : підручник / М. Й. Варій. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html (дата звернення 06.12.2017). – Назва з екрана.

Іллюк, О. О. Структура системи психологічного захисту особового складу [Текст] / О. О. Іллюк // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 58–66.

Іллюк, О. О. Людський фактор військових формувань: зміст оцінювання та прогнозування [Текст] : монографія / О. О. Іллюк. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 251 с.

Іллюк, О. О. Співвідношення категорій “моральний дух” і “морально-психологічний стан” [Текст] / О. О. Іллюк // Честь і закон. – 2014. – № 4. – С. 76–81.

Ожегов, С. И. Словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов. – изд. 8-е. – Москва : Сов. энцикл., 1970. – 900 с.

Міндюк, Ю. Західноевропейські концепції нації [Електронний ресурс] / Ю. Міндюк – Режим доступу : http://thule.primordial.org.ua/mesogaia/ mindyuk.html (дата звернення 20.11.2017). – Назва з екрана.

Грушевський, М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть [Електронний ресурс] / М. С. Грушевський. – Режим доступу : https://image.ua/culture/history/ hto-taki-ukrayintsi-i-chogo-vony-hochut/ (дата звернення 06.12.2017). – Назва з екрана.

Сосюра, В. М. Юнакові [Електронний ресурс] / В. М. Сосюра. – Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/buunt/ukr_lit_tvory/part8/814.htm (дата звернення 06.12.2017). – Назва з екрана.

Іллюк, О. О. Системний підхід до визначення сутності, змісту та оцінювання морально-психологічного стану особового складу [Текст] / О. О. Іллюк // Честь і закон. – 2010. – № 2. – С. 62–74.

Іллюк, О. О. Методика оцінювання та прогнозування психологічних втрат і психологічної безпеки особового складу на основі їх морального духу та морально-психологічного стану [Текст] / О. О. Іллюк // Честь і закон. – 2010. – № 4. – С. 82–93.
Copyright (c) 2020 О. О. Illiuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР