DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137803

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ АРМІЇ, ВІЙНИ ТА ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КРАЇНИ ДО ОБОРОНИ

S. S. Semenov, О. V. Gegechkori, V. V. Ryutin

Анотація


Проаналізовано питання взаємозалежності понять “армія”, “війна”, “економіка”. Системно розглянуто характеристики такого інституту держави, як армія. Наведено особливості взаємозв’язку армії та економіки у мирний і воєнний час.


Ключові слова


армія; війна; економіка; держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухарин, Н. И. Избранные произведения [Текст] / Н. И. Бухарин; предисл., комент. С. Л. Леонова. – М. : Экономика, 1990. – 542 с.

Демехин, В. Защитники Отечества нуждаются в защите [Текст] / В. Демехин // Голос Украины. – 2004. – 23 марта.

Демехин, В. Строит ли Украина социальное государство? [Текст] / В. Демехин // Голос Украины. – 2005. – 17 июня.

Ильин, И. А. О монархии и республике [Текст] / И. А. Ильин // Вопросы философии. – 1991. – № 5.

Самюелсон, Пол А. Макроекономіка [Текст] : пер. з англ. / Пол А. Самюелсон, Вільям Д. Нордгауз. – К. : Основи, 1995. – 544 с.

Франс, Анатоль. Повстання ангелів [Текст] / Анатоль Франс. – К. : Держ. вид-во худож. літ., 1960. – 211 с.

Чікалін, В. “Білою книгою“ – по чорних плямах армії [Текст] / В. Чікалін // Урядовий кур’єр. – 2004. – 8 черв.
Copyright (c) 2019 S. S. Semenov, О. V. Gegechkori, V. V. Ryutin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР