DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137843

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРІВ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

P. М. Dziuba

Анотація


Проведено аналіз підходів до організації управління оперативно-службовою діяльністю та управлінської діяльності офіцерів органів охорони державного кордону. Сформульовано напрями розвитку управління оперативно-службовою діяльністю, проведено порівняльний аналіз визначень та змісту основних категорій з управління оперативно-службовою діяльністю. Запропоновано єдиний підхід до визначення основних категорій, пов’язаних з управлінням органом прикордонного відомства.Ключові слова


охорона державного кордону; управління; ділянка державного кордону; організація оперативно-службової діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України. Сайт Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dpsu.gov.ua/ua/activities/projects_acts/projects_acts_140.htm. – Назва з екрана.

Про затвердження Інструкції про порядок роботи органів управління Державної прикордонної служби України під час організації оперативно-службової діяльності [Текст] : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08.10.2010 р. № 755. – К. : АДПСУ, 2010.

Про внесення змін до Інструкції про порядок роботи органів управління Державної прикордонної служби України під час організації оперативно-службової діяльності [Текст] : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 24.07.2012 р. № 575. – К. : АДПСУ, 2012.

Про затвердження Інструкції з організації оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України [Текст] : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.12.2009 р. № 1040. – К. : АДПСУ, 2009.

Немцов, В. Д. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Немцов, Л. Є. Довгань. – К. : УВПК Ексоб, 2001. – 560 с.
Copyright (c) 2021 P. М. Dziuba

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР