DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/2/57/138178

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПРОТИВНИКА (НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ) У ЗОНІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

V. V. Kolyanda, V. P. Varakuta, G. А. Drobakha, І. S. Lugovskіy

Анотація


Розглянуто нормативні та керівні документи і проведено аналіз існуючих загальних положень та правових актів, які регламентують застосування військових формувань Національної гвардії України зі знешкодження противника і незаконних збройних формувань.


Ключові слова


Національна гвардія України; нормативно-правові та підзаконні акти; антитерористична операція; незаконні збройні формування; спеціальна операція; військова операція; збройний конфлікт; раптові дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – С. 594 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 24.12.2015 р. № 920-VIII).

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України [Текст] : Указ Президента України від 10.12.2008 р. № 1153 // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 237 (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 14.07.2015 р. № 417/2015).

Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – С. 397 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 16.05.2013 р. № 245-VII).

Єманов, В. В. Проблемні питання щодо організації несення служби з охорони громадського порядку з’єднаннями, частинами та підрозділами внутрішніх військ МВС України способом патрульних дільниць [Текст] / В. В. Єманов, В. В. Овчаренко, П. В. Пістряк // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х. : ХУПС, 2013. – Вип. 1 (34). – С. 200–203.

Корнієнко, М. В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки [Текст] : монографія / М. В. Корнієнко. – Д., 2001. – 430 с.

Копан, О. В. Введення в поліцейську стратегію [Текст] : монографія / О. В. Копан. – К. : Нац. акад. внутрішніх справ України, 2001. – 424 с.

Шмаков, О. М. Зміст базових понять з будівництва внутрішніх військ [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 4–11.

Неклонський, І. М. Результати наукових досліджень організації взаємодії органів управління і підрозділів НГ та рятувальних сил ДСНС України у сфері реагування на надзвичайні ситуації [Текст] / І. М. Неклонський // Наукове забезпечення службово-бойового застосування сил охорони правопорядку та військових формувань : зб. тез наук.-практ. конф., м. Харків, 27 листоп. 2014 р. – Х. : НА НГУ, 2014. – С. 6.

Бабков, Ю. П. Методика визначення раціонального складу угруповань військ (сил) НГ України для виконання завдань у сфері забезпечення громадської безпеки [Текст] / Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук, С. М. Суконько // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії : зб. тез наук.-практ. конф., м. Харків, 4 квіт. 2015 р. – Х. : НА НГУ, 2015. – С. 6.

Назаренко, О. Л. Аналіз факторів, що впливають на ступінь виконання завдань формувань гвардії з припинення заворушень [Текст] / О. Л. Назаренко, Л. В. Сафошкіна // Наукове забезпечення службово-бойового застосування сил охорони правопорядку та військових формувань : зб. тез та доп. VIІ наук.-практ. конф., м. Харків, 31 берез. 2016 р. – Х. : НА НГУ, 2016. – С. 6.

Голубок, М. Г. Забезпечення ефективної охорони атомних електричних станцій підрозділами гвардії [Текст] / М. Г. Голубок // Наукове забезпечення службово-бойового застосування сил охорони правопорядку та військових формувань : зб. тез та доп. VIІ наук.-практ. конф., м. Харків, 31 берез. 2016 р. – Х. : НА НГУ, 2016. – С. 18.

Конституція України [Текст] : офіц. текст // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 21.02.2014 р. № 742-VII).

Воєнна доктрина України [Текст] (затв. Указом Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015) // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 178. – 26 верес.

Про оборону України [Текст] : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – С. 106 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 23.12.2015 р. № 901-VIII).

Положення про територіальну оборону України [Текст] (затв. Указом Президента України від 02.09.2013 р. № 471/2013) // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 165. – 5 верес.

Про основи національної безпеки України [Текст] : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 351 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 16.07.2015 р. № 630-VIII).

Про правовий режим воєнного стану [Текст] : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 25. – С. 250 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 10.11.2015 р. № 766-VIII).

Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-IIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – С. 176 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 23.12.2015 р. № 901-VIII).

Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України [Текст] (затв. наказом МВС України від 16.06.2014 р. № 566, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.07.2014 р. за № 730/25507).

Положення про підрозділи (загони) спеціального призначення Національної гвардії України [Текст] (затв. наказом МВС України від 09.07.2014 р. № 651, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.07.2014 р. за № 864/25641).

Про боротьбу з тероризмом [Текст] : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – С. 180 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 02.02.2016 р. № 965-VIII).
Copyright (c) 2021 V. V. Kolyanda, V. P. Varakuta, G. А. Drobakha, І. S. Lugovskіy

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР