DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/2/65/139222

МЕТОДИ РОБОТИ КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИРОБЛЕННЯ ЗАМИСЛУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ СТРЕСОВИХ ОБСТАВИН

М. О. Yermoshin, О. А. Oleshchenko, А. А. Poberezhnyi

Анотація


Розглянуто процес вироблення замислу спеціальної операції військової частини Національної гвардії України з урахуванням стресових обставин

Ключові слова


замисел участі у спеціальній операції; стресові обставини

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Голос України. – 2014. – 15 берез. – № 48.

Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів і військ та оцінка її ефективності [Текст] : монографія / А. Я. Торопчин, І. О. Кириченко, М. О. Єрмошин та ін. – Харків : ХУПС, 2006. – 348 с.

Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад внутрішніх військ МВС України в умовах заворушень суспільно-політичного характеру [Текст] : монографія / І. І. Ліпатов, Г. А. Дробаха, К. Ю. Гунбін та ін. – Харків : НАНГУ, 2015. – 165 с.

Матеріали з АТО. – Харків : ХУПС, 2015. – 275 с.

Єрмошин, М. О. Пропозиції щодо рішення командира військової частини внутрішніх військ на участь у припиненні масових заворушень [Текст] / М. О. Єрмошин, І. Ю. Бірюков, С. П. Купін // Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 31–38.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – 5-те вид., переробл. і доповн. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 518 с.

Городнов, В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ [Текст] / В. П. Городнов. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 с.

Олещенко, О. А. Зміст керівництва та управління силами Національної гвардії України у процесі службово-бойової діяльності [Текст] / О. А. Олещенко, М. О. Єрмошин, М. М. Романюк // Честь і закон. – 2017. – № 1 (60). – С. 33–38.

Шмаков, О. М. Актуальність розвинення психологічних основ оперативного управління силами Національній гвардії України [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2017. – № 1 (60). – С. 107–112.
Copyright (c) 2020 М. О. Yermoshin, О. А. Oleshchenko, А. А. Poberezhnyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР