DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/2/65/139228

МОДЕЛЬ ОХОРОНИ МОРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

D. О. Zaharchuk

Анотація


Статтю присвячено розробленню та запровадженню моделі охорони морської ділянки державного кордону. Оперативно-службову діяльність прикордонного загону на суші та охорону державного кордону на морі організовують у ті ж самі терміни і в такій же самій послідовності, але на морській ділянці базові елементи існуючої моделі охорони доповнюють додатковими елементами. Це система моніторингу обстановки на державному кордоні та система реагування на виявлених порушників державного кордону.


Ключові слова


організація оперативно-службової діяльності; прикордонний загін; морська ділянка кордону; система реагування та система моніторингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Береза, О. Морська безпека України: організаційно-правові засади. Ч. ІІ [Текст] / О. Береза // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – Вип. 229. – С. 66–68.

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби [Електронний ресурс] : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листоп. 2015 р. № 1189-р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1189-2015-%D1%80. – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24 верес. 2015 р. № 555/2015. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ documents/5552015-19443. – Назва з екрана.

Назаренко, В. О. Про окремі аспекти моделювання оперативно-службової діяльності на морській (річковій) ділянці державного кордону [Текст] / В. О. Назаренко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 листоп. 2010 р. – Київ, 2010. – № 1. – С. 114–116.

Коваль, М. В. Концептуальні основи охорони морської ділянки державного кордону і суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні [Текст] / М. В. Коваль // Науковий вісник Державної прикордонної служби України. – 2002. – № 2. – С. 3–5.

Мазур, В. Ю. Обґрунтування перспективної системи спостереження напряму прикордонних військ на морській ділянці державного кордону [Текст] : дис. … канд. військ. наук / В. Ю. Мазур. – Хмельницький : НАДПСУ, 1999. – 206 с.

Корчев, В. Б. Підвищення ефективності охорони морської ділянки державного кордону за рахунок удосконалення системи спостереження прикордонних військ України [Текст] : дис. … канд. військ. наук / В. Б. Корчев. – Хмельницький : НАДПСУ, 2000. – 225 с.
Copyright (c) 2021 D. О. Zaharchuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР