DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/4/55/139270

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА СТВОРЕННЯ УГРУПОВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Yu. Р. Babкоv, М. М. Аdаmchuk, V. М. Batsamut

Анотація


Запропоновано модель процесу прийняття рішення на створення угруповань Національної гвардії України для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки, яка ґрунтується на використанні сценарного підходу, методів багатокритеріального оцінювання рішень, оптимального розподілу ресурсів.


Ключові слова


угруповання Національної гвардії України; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9–15.

Адамчук, М. М. Методика визначення раціонального складу угруповання військ (сил) для виконання завдань у сфері безпеки [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бaбков, Є. Г. Башкатов // Честь і закон. – 2014. − № 1. − С. 43–50.

Бабков, Ю. П. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2012. – № 1. – С. 64–70.

Дєнєжкін, М. М. Проблеми проведення комплексного огляду сектора безпеки та оборони України: погляди на його організацію та вирішення завдань [Текст] / М. М. Дєнєжкін, П. М. Крікун, І. С. Руснак // Наука і оборона. – 2014. – № 4. – С. 3–10.

Рекомендації з проведення оборонного огляду в Збройних Силах України [Електронний ресурс.] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/ diyalnist/reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/provedennya-oboronnogo-ogly adu-v-zbrojnih-silah-ukraini. – Назва з екрана.

Адамчук, М. М. Сценарний підхід до формування угруповання внутрішніх військ для виконання завдань з реагування на надзвичайні ситуації [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бaбков, В. М. Бацамут // Честь і закон. − 2013. − № 4. − С. 25–33.

Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Х. : ХУПС, 2008. – 545 с.

Белай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Белай // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 25–30.

Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Адамчук, М. М. Методика ранжирування районів службово-бойового призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах держави [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2014. – № 4. – С. 21–29.

Горєлишев, С. А. Структура та функції перспективної інформаційно-аналітичної системи внутрішніх військ [Текст] / С. А. Горєлишев, Ю. П. Бабков, А. А. Побережний // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 1 (19). – С. 26–30.

Бабков, Ю. П. Комплексний підхід до використання елементів інформаційно-аналітичної системи для підтримки прийняття рішень на застосування угруповань Національної гвардії України [Текст] / Ю. П. Бабков, С. А. Горєлишев, А. А. Побережний // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Х. : НА НГУ, 2015. – Вип. 1 (25). – С. 31–39.

Моделі та методи прийняття рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.megos.org.ua/menedzment.8.html. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2021 Yu. Р. Babкоv, М. М. Аdаmchuk, V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР