Approach to formalization of decision-making significant groupings to participate in events Ukraine National Guard unified state system of civil protection in the aftermath of man-made accidents

Authors

  • М. О. Yermoshin Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine
  • О. L. Nazarenko Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • А. А. Yermoshin Національна академія Національної гвардії України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139277

Keywords:

decision making, network planning, a network schedule, the activities of the commander and the headquarters

Abstract

The article identifies the problematic issues of formalizing decision making process using the method of network planning to attend groups of the National Guard of Ukraine in cooperation with the forces of State Emergency Service of Ukraine is the Ministry of Internal Affairs in the activities of the unified state system of civil protection in the aftermath of man-made disaster.

Author Biographies

М. О. Yermoshin, Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Єрмошин Михайло Олександрович – доктор військових наук, професор, професор кафедри ЗРВ Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

О. L. Nazarenko, Національна академія Національної гвардії України

Назаренко Олег Леонідович – слухач магістратури Національної академії Національної гвардії України

А. А. Yermoshin, Національна академія Національної гвардії України

Побережний Андрій Анатолійович – начальник науково-дослідної лабораторії науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

References

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Голос України. – 2014. – 15 берез. – № 48.

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій [Текст] : указ Президента України від 16 січня 2013 р. № 20/2013 // Офіційний вісник Президента України. – 2013. – 16 січ. – № 2.

Городнов, В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ [Текст] : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 с.

Єрмошин, М. О. Пропозиції щодо рішення командира військової частини внутрішніх військ на участь у припиненні масових заворушень [Текст] / М. О. Єрмошин, І. Ю. Бірюков, С. П. Купін // Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 31–38.

Побудова комплексу математичних моделей і задач для обґрунтування рішення на участь військової частини внутрішніх військ у спеціальній операції [Текст] / М. О. Єрмошин, С. П. Купін, Є. Г. Башкатов, А. О. Пожидаєв // Честь і закон. – 2011. – № 1. – С. 61–68.

Томкив, И. О. Оперативно-тактические расчёты, применяемые в соединениях, частях и подразделениях внутренних войск. – Хмельницкий : АПВУ, 1997. – 117 с.

Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів і військ та оцінка її ефективності [Текст] : монографія / А. Я. Торопчин, І. О. Кириченко, М. О. Єрмошин та ін. – Х. : ХУПС, 2006. – 347 с.

Issue

Section

Articles