DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/1/52/139346

СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ СТВОРЕННЯ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК (СИЛ) НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Yu. P. Babкоv, М. N. Аdаmchuk, А. Yu. Babкоv

Анотація


Запропоновано систему принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України, здійснено їх формулювання, класифікацію та систематизацію.


Ключові слова


угруповання Національної гвардії України; принцип; оперативне застосування

Повний текст:

PDF

Посилання


Лобанов, А. А. Принципи стратегічного управління підготовкою держави до оборони [Текст] / А. А. Лобанов, Ю. В. Пунда // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 1 (16). – С. 11–16.

Телелим, В. М. Модульний принцип створення міжвидових угруповань військ: проблеми запровадження та шляхи їх розв’язання [Текст] / В. М. Телелим, Д. П. Музиченко, Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2014. – № 2. – С. 20–26.

Стратегічний оборонний бюлетень України [Електронний ресурс.] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/ua/def_planning/Buleten_MOU_ KR_ 27.3.13.pdf. – Назва з екрана.

Аналіз стану та основні принципи побудови АСУ РВіА [Текст] / В. І. Грабчак, С. П. Латін, О. М. Мелешко, В. О. Овчінніков // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – Х. : ХУПС, 2007. – № 3 (15). – С. 85–89.

Бабков, Ю. П. Принципи формування регіональних структур внутрішніх військ МВС України [Текст] / Ю. П. Бабков, С. Т. Полторак // Честь і закон. – 2013. – № 3. – С. 83–90.

Сбітнєв, А. І. Принципи військового управління та військового мистецтва – базис сучасної науки [Текст] / А. І. Сбітнєв // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2008. – № 1 (1). – С. 42–49.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 362 с.

В українську армію вирішили прикликати за принципом СРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rivnist.in.ua/news/2014/ 05/16/3481. – Назва з екрана.

Телелим, В. М. Планування сил для виконання бойових завдань у “гібридній війні” [Текст] / В. М. Телелим, Д. П. Музиченко, Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 30–35.

Гирин, А. В. Организационно-штатная структура объединений, соединений и частей Сухопутных войск. Глава 1. Организация общевойсковых объединений, соединений, частей и подразделений Сухопутных войск [Електронний ресурс] / А. В. Гирин. – Режим доступу : http://samlib.ru/a/aleksandr _walerxewich_girin/struktura _glava_1.shtml. – Назва з екрана.

Черных, В. В. Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / В. В. Черных. – М., 2009. – 22 с.

Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Группировка [Текст] // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1969 – 1978. – Т. 7. : Гоголь – Дебит. – 1971.– 420 с.

Микрюков, В. Ю. Теория взаимодействия войск [Текст] / В. Ю. Микрюков. – М. : Вузовская книга, 2002. – 240 с.

Адамчук, М. М. Методика ранжирування районів службово-бойового призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій в декількох регіонах держави [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2014. – № 4. – С. 47–54.
Copyright (c) 2019 Yu. P. Babкоv, М. N. Аdаmchuk, А. Yu. Babкоv

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР