DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/1/52/139352

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МОЖЛИВОСТЕЙ БРИГАДИ ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

V. P. Varakuta, H. А. Drobakha, І. S. Luhovskyi, S. М. Hnidenko

Анотація


У зв’язку зі зміною функцій, завдань, що покладаються на бригади оперативного призначення, введенням нових організаційно-штатних структур і наданням додаткових зразків озброєння та військової техніки уточнюється система показників можливостей цих з’єднань з виконання завдань у  спеціальній операції зі  знешкодження незаконних збройних формувань.


Ключові слова


Національна гвардія України; бригада оперативного призначення; незаконне збройне формування; спеціальна операція; показники можливостей бригади оперативного призначення

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Голос України. – 2014. – 15 берез. – № 48.

Про основи національної безпеки України [Текст] : Закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // ВВР. – 2003. – № 37. – Ст. 34.

Гаращук, П. А. Сили спеціальних операцій країн НАТО [Текст] / П. А. Гаращук // Військо України. – 1997. – № 5-6. – С. 30–32.

Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України [Текст] : наказ МВС України від 16.06.2014 р. № 566.

Богданов-Дариус, Д. Мой легион. Ч. 1 [Текст] / Д. Богданов-Дариус // Солдат удачи. – 1997. – № 3, 4, 5.

Елітні збройні сили // Армія України. – 1999.  27 берез. – № 43 (17135).

Козлов, С. Российский спецназ – задачи специальные, но не свойственные [Текст] / С. Козлов // Солдат удачи. – 1998. – № 12. – С. 8–10.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин та ін. – Х. : ХВУ, 2004. – 409 с.

Розробка науково-методичних основ підготовки і проведення спеціальної операції із знешкодження незаконних збройних формувань силами спеціального призначення внутрішніх військ МВС України [Текст] : звіт про НДР (шифр – “Рівновага”) / Акад. ВВ МВС України. – Х., 2007. – 173 с.

Дробаха, Г. А. Основи службово-бойового застосування внутрішніх військ. Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дробаха, О. В. Лавніченко. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 357 с.

Рекомендації з організації та проведення оборонного огляду [Електронний ресурс] : наказ МО України від 13.05.2013 р. № 303. – Режим доступу : www.mil.gov.ua_diyalnist_ reformi-ta-planuvannya-u-sferi.  Назва з екрана.




Copyright (c) 2020 V. P. Varakuta, H. А. Drobakha, І. S. Luhovskyi, S. М. Hnidenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР