DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/4/51/139656

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

S. А. Sokolovskyi, V. Ye. Kozlov, О. М. Salnikov

Анотація


Розглянуто підхід до впровадження у практику військового навчання електронних освітніх ресурсів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.


Ключові слова


освіта; військове навчання; інформаційні технології; електронний ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Козлов, В. Є. Електронні освітні ресурси. Загальні вимоги та методика створення [Текст] / В. Є. Козлов, О. М. Сальников // Честь і закон. – 2013. – № 1 (44). – С. 73–76.

Бугайчук, К. Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua. – Назва з екрана.

Кононець, Н. В. Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників [Електронний ресурс] / Н. В. Кононець // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. – 2009. – № 6. – С. 202–210. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2009_6/ kononec.pdf c 202. – Назва з екрана.

Видання. Основні види. Терміни та визначення [Текст] : ДСТУ 3017-95 [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 47 с. – (Національний стандарт України).

Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості [Текст] : ДСТУ 7157-2010 [Чинний від 2010-01-07]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 18 с. – (Національний стандарт України).

Положення про електронні освітні ресурси (затв. наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060).

Іохов, О. Ю. Реферування, курсове та дипломне проектування [Текст] : практ. посіб. / О. Ю. Іохов, В. Є. Козлов, О. О. Морозов. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2013. – 59 c.

Белінський, С. О. Інструментальне програмне забезпечення [Текст] : навч. посіб. / С. О. Белінський, В. Є. Козлов, В. О. Середа. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2011. – 51 c.

Суханов, М. В. Создание электронных учебников в программе eBook Maestro FREE [Текст] / М. В. Суханов // Информатика и образование. – 2008. – № 2. – С. 114–116.

Чеботарёв, А. Формат DjVu: ультимативная замена микрофильмам [Текст] / А. Чеботарёв // Компьютеры + программы. – 2005. – № 5 (125). – С. 52–54.
Copyright (c) 2019 S. А. Sokolovskyi, V. Ye. Kozlov, О. М. Salnikov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР