DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/4/51/139658

ВИРІШЕННЯ ТАКТИЧНИХ ТА ВОГНЕВИХ ЗАВДАНЬ У ХОДІ ПОДОЛАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД

V. І. Penkov, Т. А. Sutiushev, Yu. H. Shkorbatov, І. Yu. Magda, D. V. Buchatskyi, V. V. Hulia

Анотація


Наводяться результати польових досліджень можливостей вирішення особовим складом тактичних та вогневих завдань у ході подолання смуги перешкод, а також рекомендації щодо вдосконалювання форм та методів навчання курсантів у польових умовах.


Ключові слова


смуга перешкод; режим подолання; загальновійськова підготовка; тактичні та вогневі завдання; форми та методи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Про вищу освіту [Текст] : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII // Відомості ВР (ВВР). – 2014. – № 37–38. – Ст. 2004.

Пеньков, В. І. Дослідження навантаження особового складу під час подолання смуги перешкод [Текст] / В. І. Пеньков, Т. А. Сутюшев, Ю. Г. Шкорбатов // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 36–40.

Ніженковська, І. В. Креатинофосфокіназна система організму людини. Оцінка ефективності застосування ензогемного фосфокреатину при різних патологічних станах людини [Текст] / І. В. Ніженковська, А. Б. Гладчук, Л. В. Яніцька // Медична хімія. – 2013. – Т. 15. – № 2. – С. 77–81.

Черняев, В. В. Воспитание статической выносливости будущего учителя на основе изучения физиологии мышечной деятельности [Текст] / В. В. Черняев, В. В. Дрепин // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – Ч. VI. – № 22 (257). – С. 110–116.

Михайлов, В. В. Оцінювання бігової й тактичної майстерності багатоборців військово-спортивного комплексу у подоланні смуги перешкод [Текст] / В. В. Михайлов, І. О. Попович // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 89–92.

Woodcock, C. L. Chromatin higher-order structure and dynamics [Текст] / C. L. Woodcock, R. P. Ghosh. – Cold Spring Harb. Perspect. Biol. – 2010. – 2(5). – Р. 1–25.

Chromatin structure and the state of human organism [Текст] / Y. G. Shckorbatov, L. A. Zhuravleva, V. V. Navrotskaya et al. // Cell Biol. Internat. 2005. – V. 29. – P. 77–81.

Condensation of chromatin in human buccal epithelium cells after training sessions. Biohelikon [Електронний ресурс] / I. Y. Magda, S. N. Koliy, V. L. Burko et al. // Cell Biology. – 2014. – 2:a16, available at: http://www.biohelikon.org/journal/article /45/. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2019 V. І. Penkov, Т. А. Sutiushev, Yu. H. Shkorbatov, І. Yu. Magda, D. V. Buchatskyi, V. V. Hulia

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР