Improvement of the service Interior Troops Staffs directions in modern condition

Authors

  • М. М. Orlov Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine
  • О. S. Nadtochiy Академія внутрішніх військ МВС України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139713

Keywords:

headquarters, headquarters service, difficult conditions of the situation, tasks solved by the headquarters of internal troops, stages of preparation of internal troops for performing military-combat tasks, directions of improvement of the headquarters service

Abstract

The analysis of the tasks solved Interior Troops Staff in difficult circumstances of the situation, the directions of further improving service staffs to ensure rapid and sustainable management of troops and their interaction with other law enforcement agencies . The sequence of improving service headquarters and given a reasonable definition “Difficult conditions for Interior Troops Staff”.

Author Biographies

М. М. Orlov, Академія внутрішніх військ МВС України

Орлов Микола Михайлович – доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри оперативного застосування внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України

О. S. Nadtochiy, Академія внутрішніх військ МВС України

Надточий Олексій Сергійович – начальник оперативного управління штабу Головного управління внутрішніх військ МВС України

References

СІПРІ 2012: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Текст] : пер. з анг. / Стокгольм, Міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; редкол. укр. вид. : Л. Шенгіна (голов. редактор) та ін. – К. : Заповіт, 2013.

Война в Сирии – уроки для России [Текст] // Независимое военное обозрение. – 2013. – № 17.

Стратегія національної безпеки України “Україна у світі, що змінюється” (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012).

Єрмолаєв, А. В. Аналітична записка “Щодо шляхів імплементації положень Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини України з питань протидії можливим внутрішнім збройним конфліктам” [Текст] / А. В. Єрмолаєв. – К. : Нац. ін-т стратегічних дослідж., 2013. – 8 с.

Военный энциклопедический словарь [Текст] / под ред. С. Ф. Ахромеева. – М. : Воен. изд-во, 1986. – 863 с.

Советская военная энциклопедия [Текст]. Т. 7. / под ред. О. В. Огаркова. – М. : Воен. изд-во, 1979. – 687 с.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – 244 с.

Стеценко, О. О. Основи військового управління. Ч. 2. Основи служби штабів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Стеценко, П. А. Савков, М. О. Ляхов. – К. : Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2007. – 180 с.

Орлов, М. М. Порядок формування органів управління силових структур [Текст] / М. М. Орлов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип. 4 (35). – С. 77–85.

Орлов, М. М. Про необхідність законодавчого затвердження норм інформаційного навантаження на посадових осіб органів державної влади та органів військового управління [Текст] / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2013. – № 2. – С. 19–22.

Орлов, М. М. Структурно-функціональний метод поетапного формування єдиного органу управління регіональних сил охорони правопорядку з урахуванням принципів і норм опрацювання інформації / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 32–44.

Issue

Section

Articles