DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2014/1/48/139713

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ШТАБІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

М. М. Orlov, О. S. Nadtochiy

Анотація


На основі аналізу завдань, які виконують штаби внутрішніх військ у складних умовах обстановки, визначено напрями подальшого вдосконалювання служби штабів з метою забезпечення оперативного і стійкого управління військами та їх взаємодії з іншими силовими структурами. Запропоновано послідовність удосконалювання служби штабів і надано обґрунтоване визначення “складні умови обстановки для штабів внутрішніх військ”.


Ключові слова


штаб; служба штабів; складні умови обстановки; завдання, які вирішують штаби внутрішніх військ; етапи підготовки внутрішніх військ до виконання службово-бойових завдань; напрями вдосконалювання служби штабів

Повний текст:

PDF

Посилання


СІПРІ 2012: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Текст] : пер. з анг. / Стокгольм, Міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; редкол. укр. вид. : Л. Шенгіна (голов. редактор) та ін. – К. : Заповіт, 2013.

Война в Сирии – уроки для России [Текст] // Независимое военное обозрение. – 2013. – № 17.

Стратегія національної безпеки України “Україна у світі, що змінюється” (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012).

Єрмолаєв, А. В. Аналітична записка “Щодо шляхів імплементації положень Стратегії національної безпеки та Воєнної доктрини України з питань протидії можливим внутрішнім збройним конфліктам” [Текст] / А. В. Єрмолаєв. – К. : Нац. ін-т стратегічних дослідж., 2013. – 8 с.

Военный энциклопедический словарь [Текст] / под ред. С. Ф. Ахромеева. – М. : Воен. изд-во, 1986. – 863 с.

Советская военная энциклопедия [Текст]. Т. 7. / под ред. О. В. Огаркова. – М. : Воен. изд-во, 1979. – 687 с.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – 244 с.

Стеценко, О. О. Основи військового управління. Ч. 2. Основи служби штабів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Стеценко, П. А. Савков, М. О. Ляхов. – К. : Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2007. – 180 с.

Орлов, М. М. Порядок формування органів управління силових структур [Текст] / М. М. Орлов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип. 4 (35). – С. 77–85.

Орлов, М. М. Про необхідність законодавчого затвердження норм інформаційного навантаження на посадових осіб органів державної влади та органів військового управління [Текст] / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2013. – № 2. – С. 19–22.

Орлов, М. М. Структурно-функціональний метод поетапного формування єдиного органу управління регіональних сил охорони правопорядку з урахуванням принципів і норм опрацювання інформації / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 32–44.
Copyright (c) 2021 М. М. Orlov, О. S. Nadtochiy

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР