DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/4/47/141264

ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ З АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ

А. V. Kateshchenok, І. О. Kirichenko, І. М. Neklonskyi

Анотація


Розроблено рекомендації щодо формування системи заходів з антитерористичного захисту об’єктів зберігання військових засобів ураження з урахуванням сучасного стану живучості відповідних обєктів та існуючої системи взаємодії  суб’єктів боротьби з тероризмом.


Ключові слова


терористичний акт; військові засоби ураження; система взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/national_lecture.html

Безпека зберігання вибухових речовин та боєприпасів [Текст] : навч. посіб. [для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються у відомчих вузах] / М. І. Адаменко, О. В. Гелета, Ю. В. Квітковський та ін. ; за заг. ред. В. О. Росохи. – Х. : АЦЗУ, 2005. – 337 с.

Захматов, В. Аналіз сучасного забезпечення живучості арсеналів, баз, складів ракет і боєприпасів Збройних Сил України [Текст] / В. Захматов // Надзвичайна ситуація : центральне вид. МНС України. – К. : Чорнобильінтерінформ, 2008. – Вип. 5, 7. – С. 14–17, 38–41.

Проблемні питання організації взаємодії військових пожежних підрозділів з силами і засобами інших відомств при ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з аваріями та пожежами на військових об’єктах [Текст] / П. В. Скиба, Р. М. Макар, В. В. Григорьєв, М. С. Машковський // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / ХУПС. – Х. : ХУПС, 2005. – Вип. 7 (47). – С. 218–222.

Гузенко, В. А. Особливості розробки окремих планів реагування на надзвичайні ситуації, які виникли внаслідок пожеж та вибухів боєприпасів, в сучасних умовах [Текст] / В. А. Гузенко, І. М. Неклонський // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. / УЦЗ України. – Х. : УЦЗУ, 2006. – Вип. 6. – С. 46–52.

Кириченко, І. О. Методологічні засади розробки механізму взаємодії між рятувальними формуваннями сил цивільного захисту МНС України та підрозділами внутрішніх військ МВС України при виникненні надзвичайних ситуацій [Текст] / І. О. Кириченко, І. М. Неклонський // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. / УЦЗ України. – Х. : УЦЗУ, 2011. – Вип. 14. – С. 84–97.

Неклонський, І. М. Структурно-функціональна модель організації взаємодії організаційних систем при ліквідації надзвичайних ситуацій [Текст] / І. М. Неклонський, О. В. Єлізаров // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. / НУЦЗ України. – Х. : НУЦЗУ, 2012. – Вип. 16. – С. 69–81.
Copyright (c) 2019 А. V. Kateshchenok, І. О. Kirichenko, І. М. Neklonskyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР