DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/4/47/141266

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СЛУЖБАМИ ТИЛУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

О. H. Bondarenko, V. P. Vasilenko, Yu. І. Kushneruk, А. V. Zozulya

Анотація


Розглянуто варіант кількісного оцінювання ефективності служб тилу військової частини внутрішніх військ МВС України.


Ключові слова


служби тилу; оцінювання ефективності виконання завдань

Повний текст:

PDF

Посилання


Керівництво з оцінювання бойової та гуманітарної підготовки, морально-психологічного стану, військової дисципліни, стану озброєння та військової техніки, стану військового тилу, медичного забезпечення у ВВ МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 23.05.1997 р. № 186. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

Бондаренко, О. Г. Методичний підхід до економічної оцінки господарської діяльності військової частини (на прикладі продовольчої служби) [Текст] / О. Г. Бондаренко, В. П. Василенко, Ю. І. Кушнерук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – Вип. 9 (111). – С. 99–105.

Василенко, В. П. Застосування методів воєнно-економічного аналізу діяльності продовольчої служби військової частини ВВ МВС України [Текст] / В. П. Василенко, О. Г. Бондаренко, Ю. І. Кушнерук, С. П. Калінін // Честь і закон. – 2010. – № 4. – С. 68–73.

Василенко, В. П. Методика оцінювання ефективності утримання об’єктів продовольчої служби військової частини внутрішніх військ МВС України [Текст] / В. П. Василенко, О. Г. Бондаренко, С. О. Каплун // Честь і закон. – 2012. – № 4. – С. 72–77.

Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем [Текст] / Т. Саати, К. Кернс. – М. : Радио и связь, 1991. – С. 230.
Copyright (c) 2020 О. H. Bondarenko, V. P. Vasilenko, Yu. І. Kushneruk, А. V. Zozulya

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР