DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/4/47/141272

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

S. М. Osipenko

Анотація


Розглянуто порядок визначення параметрів складних технічних засобів з точки зору їх ефективного використання за цільовим призначенням у службово-бойовій діяльності військових частин з урахуванням економічного фактора.


Ключові слова


економічні параметри технічних засобів; економічний ефект; критерій економічної ефективності; граничні величини параметрів технічних засобів

Повний текст:

PDF

Посилання


Викулов, С. Ф. Военно-экономический анализ [Текст] / С. Ф. Викулов, В. Н. Ткачев, В. Я. Ушаков. – М. : Воениздат, 2001. – 360 с.

Жуков, Г. П. Военно-экономический анализ и исследование операций [Текст] / Г. П. Жуков, С. Ф. Викулов. – М. : Воениздат, 1987. – 440 с.

Мунтиян, В. И. Экономика и оборонные расходы: анализ зарубежных исследований и украинский путь развития [Текст] / В. И. Мунтиян. – Киев : НИФИ, 1998. – 464 с.

Бєлай, С. В. Економічне обґрунтування прийняття рішення командиром частини, підрозділу внутрішніх військ під час виконання службово-бойових задач [Текст] / С. В. Бєлай // Збірник наукових праць НА ДПС України. – № 51. – Ч. ІІ. – Хмельницький : НА ДПС України ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 3–7.

Орлов, П. А. Обоснование цен на машины производственного назначения на основе учета их эффективности [Текст] : науч. изд. / П. А. Орлов, Н. И. Алдохина. – Харьков : ХНЭУ, 2004. – 212 с.

Гличев, А. В. Основы управления качеством [Текст] / А. В. Гличев. – М. : АМИ, 1998. – 478 с.
Copyright (c) 2019 S. М. Osipenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР