DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/4/47/141279

ЕТНІЧНІ ТА РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ У ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМА КАПЕЛАНСТВА

L. P. Nepipenko

Анотація


Висвітлено проблематичність запровадження капеланства як політико-інституціональної сторони релігійного відродження та посилення релігійних ідентифікацій у політико-культурних реаліях сучасної України.


Ключові слова


політична культура, ідентифікація; релігійна ідентичність; капеланство

Повний текст:

PDF

Посилання


Политическая культура и политическое сознание [Текст] / сост. Н. П. Поливаева. – Воронеж, 1999. – С. 9.

Павленко, П. Імпорт релігійних потоків і національно-релігійні традиції в Україні [Текст] / П. Павленко // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 51–55.

Климов, В. Проблеми і шляхи толерантизації міжконфесійних відносин [Текст] / В. Климов // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 49–51.

Здіорук, С. Перспективи об’єднання православ’я в Україні [Текст] / С. Здіорук // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 57–59.

Яроцький, П. Православно-католицькі відносини і проблеми їх толерантизації [Текст] / П. Яроцький // Релігійна панорама. – 2010. – № 12. – С. 60–61.

Шангіна, Л. Висока релігійність в Україні спричинена не бідністю, а політизацією церкви [Електронний ресурс] / Л. Шангіна. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=3406

Паращевін, М. Релігія та релігійність в Україні [Електронний ресурс] / М. Паращевін ; за ред. С. Макеєва ; переднє слово О. Іващенко. – К. : Ін-т політики ; Ін-т соціології НАН України, 2009. – Режим доступу : http://copy.yandex.net/?tld=ua&text=%D1%80%

Стадніченко, О. Релігія. Місце в побудові громадянського суспільства [Текст] / О. Стадніченко // Віче. – 2004. – № 12. – С. 66–69.

Глушко, В. Релігійний вимір поліетнічного середовища [Текст] / В. Глушко // Філософські обрії. – 2002. – № 7. – С. 253–267 ; Яроцький, П. Релігійний фактор у сучасній Україні [Текст] / П. Яроцький // Людина і світ. – 2004. – № 4. – С. 2–8.

Нельга, О. В. Політична нація – пріоритетна форма соціальної інтеграції в сучасній Україні: етнорелігійний контекст [Текст] / О. В. Нельга // Практична філософія. – 2011. – № 2. – С. 178–185.

Кривицька, О. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України [Текст] / О. Кривицька // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2. – С. 24–37.

Матета, О. Особливості етнокультурної маргінальності в Україні: теоретичний аспект [Текст] / О. Матета // Людина і політика. – 2004. – № 3. – С. 9–13.

Козловець, М. А. Українська державність як чинник національної ідентифікації [Текст] / М. А. Козловець // Практична філософія. – 2012. – № 2. – С. 51–59.

Воропаєва, Т. Формування національної та релігійної ідентичності громадян України (1993–2010 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Воропаєва. – Режим доступу : http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=107

Татаренко, Т. Регіональний чинник у формуванні політичної ідентичності [Текст] / Т. Татаренко // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 51–60.

Бублик, П. Ідентичність як фактор політичної культури [Текст] / П. Бублик // Людина і політика ; Кисельов, С. Національна ідентичність українців. Дилема культурного і соціально-політичного [Текст] / С. Кисельов // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 31–40 ; Нагорна, Л. Поняття “національна ідентичність” і “національна ідея” в українському термінологічному просторі [Текст] / Л. Нагорна // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 14–29 ; Палій, Г. Формування української політичної нації // Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 93–101 ; Палій, Г. Становлення єдиної національної ідентичності в Україні. Вплив регіональної специфіки [Текст] / Г. Палій // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2. – С. 38–45.

Крисаченко, В. С. Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / В. С. Крисаченко, М. Т. Степико, О. С. Власюк ; за ред. В. С. Крисаченка. – К. : НІСД, 2004. – 648 с.

Бродецький, О. “.. Невже тобі лиш не судилось діло”. Про ментально-історичні передумови розбрату у православ’ї України [Текст] / О. Бродецький // Людина і світ. – 2004. – № 3. – С. 11–14.

Нагорна, Л. П. Політична культура в Україні в контексті національної безпеки [Текст] / Л. П. Нагорна // Політологія. Етнологія. Соціологія : доповіді та повідомлення ІІІ Міжнар. конгресу україністів, м. Харків, 26–29 серпня 1996 р. – Х. : Око, 1996. – С. 264–268 ; Черниш, Н. Україна, Схід і Захід: регіональні особливості в оцінці політичних процесів [Текст] / Н. Черниш // Там само. – С. 301–305.

Грабовська, І. Релігійна ідентичність українських громадян та соціокультурні трансформації [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Українознавство. – 2011. – № 15. – С. 38–39. – Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/ukrainoznavstvo/articles/Religious_identity_of_the_Ukrainian_citizens_and_socio_cultural_transformations_17826.pdf

Кравченко, Д. Украинская армия, как инструмент влияния в руках деструктивных культов [Електронний ресурс] / Д. Кравченко. – Режим доступу : http://kultam.net/rus/news/article-422

Сьомін, С. Церква і армія: партнерство чи поглинання? [Текст] / С. Сьомін // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 99–104.

Єленський, В. Духовний супровід у Збройних Силах України: дискусії і перспективи [Текст] / В. Єленський // Людина і світ. – 2001. – № 11-12. – С. 2–8.

Гончаренко, Г. Православ’я і правопорядок [Текст] / Г. Гончаренко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18–19.

Петрушко, Ю. Пастир іде до курсантів [Текст] / Ю. Петрушко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18.

Василець, О. М. Релігія і армія: аналіз сучасних взаємовідносин [Електронний ресурс] / О. М. Василець. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nrzd/2011_1/37.pdf

Коханчук, Р. “З нами Бог! і – Україна!” [Текст] / Р. Коханчук // Військо України. – 2011. – № 4 [130]. – С. 44–45.

Козловський, О. Р. Релігійна свідомість і релігійні практики населення сучасної України як предмет соціально-філософського аналізу [Електронний ресурс] : рукопис / О. Р. Козловський. – К., 2007. – 187 с. – Режим доступу : http://www.i-soc.kiev.ua/institute/Kozlovski.pdf

Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України [Електронний ресурс] [затв. наказом Міністра оборони України від 17.03.2009 р. № 115]. – Режим доступу : http://document.ua/polozhennja-pro-radu-u-spravah-dushpastirskoyi-opiki-pri-min-doc50635.html

Концепція душпастирської опіки у Збройних Силах України [Електронний ресурс] [затв. наказом Міністра оборони України від 22.04.2011 р. № 220]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/index.php?part= council_pastoral_care⊂=concepcia

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” [щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах] [Електронний ресурс] : проект [внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю. Р. до Верховної Ради України 29.08.2013 р. № 37]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php?option= com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68〈=uk

Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” [щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах] від 04.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68〈=uk

Висновок Комітету з питань культури і духовності “Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України [щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах] (реєстр. № 3143 від 29.08.2013 р.)” 23.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68〈=uk

Ровенчак, О. Трансформація культурних та релігійних ідентичностей і практик на прикладі української міграції до Польщі [Текст] / О. Ровенчак // Соціальна психологія. – 2012. – № 1-2. – С. 253–263.

Михальченко, М. Чи можлива колоніальна політика в соціалістичних федеративних державах? [Текст] / М. Михальченко // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 3–13.

Мороз, А. Світоглядні орієнтації молоді в контексті євроінтеграційної політики України [Текст] / А. Мороз // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 158–164.

Пивоваров, Ю. Чинники суспільно-політичної активності громадян України в дискурсі “розкол/розмежування” [Текст] / Ю. Пивоваров // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 61–71.

Козловець, М. А. Сучасний світовий порядок: від конфліктності до толерантності [Текст] / М. А. Козловець, В. М. Слюсар // Практична філософія. – 2008. – № 1. – С. 205–210.

Лутай, В. Про філософсько-синергетичну парадигму українського “руху на випередження” [Текст] / В. Лутай // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 45–53.

Пристенский, В. Н. Западная ментальность и проблема инокультурного восприятия права [Текст] / В. Н. Пристенский // Социально-гуманитарные знания. – 2009. – № 1. – С. 141–152.
Copyright (c) 2019 L. P. Nepipenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР