DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143918

БЕЗЛАДДЯ ЯК ФАКТОР УСКЛАДНЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ

О. V. Lavnichenko

Анотація


Розглянуто питання, пов’язані з визначенням безладь як масового негативного явища, змісту
заходів, що проводяться органами влади, органами внутрішніх справ та внутрішніми військами
залежно від етапів перебігу заворушень та масових безладь.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний кодекс України // Офіційний

вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920.

Про затвердження Настанови про дії

органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань,

частин внутрішніх військ, вищих навчальних

закладів МВС України з ліквідації масових

заворушень : наказ МВС № 1345 від

11.2003 р.

Энциклопедия юриста [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : www.readall.ru.

Тлумачний словник сучасної української

мови / уклад. Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова,

В. Д. Пономаренко; за ред. В. С. Калашника. – Х. :

Белкар-книга, 2005. – 800 с.
Copyright (c) 2019 О. V. Lavnichenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР