The analysis of factors determining low probability of organizing and existence of illegal armed formations on the present-day Ukraine territory

Authors

  • V. М. Batsamut
  • Yu. P. Babkov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143920

Abstract

Major  factors  that  cause  low  probability  of  realization  of   one   of   the   threats   to   the   national   security   of   Ukraine – an  attempt  of  organizing  and  existing  of  illegal  armed   formations   on   the   present-day   Ukraine   territory   are   considered   and   analysed   Forms   of   actual   threats   to   the   national   security   of   Ukraine   in   internal   political   sphere  are  determined.

References

Про основи національної безпеки України :

закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV //

Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. –

С. 38.

Про Воєнну доктрину України : указ

Президента України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Центр Разумкова: Результати публічних

консультацій з питань оборонної політики

України [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : www.org.ua/files/news.

Проект Стратегічного оборонного

бюлетеня на період до 2025 р. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу :

www.defpol.org.ua/site/index.php/arhiv.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх

військ з воєнно-наукових питань /

О. М. Шмаков. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х. :

Акад. ВВ МВС України, 2009. – 518 с.

Маруев А. Ю. Векторный подход к

определению геополитических интересов РФ /

А. Ю. Маруев // Военная мысль. – 2010. – № 12.

– С. 3–13.

Іваненко І. В. Бандитизм, як прояв

організованої злочинності / І. В. Іваненко //

Інформаційне забезпечення протидії

організованій злочинності: зб. наук. статей / [за

ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна]. – Одеса :

ФЕНИКС, 2003. – С. 164–171.

Кримський соціум: лінії поділу та

перспективи консолідації (Аналітична доповідь

Центру Разумкова) // Національна безпека і

оборона. – 2009. – № 5 (109). – С. 2–72.

Трутнев Ю. П. Запасов нефти России

хватит на 25 лет, газа – на 70 лет [Электронный

ресурс]. – Режим доступа :

www.newsland.ru/news/detail/id /533096.

Issue

Section

Articles