DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143920

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ІМОВІРНОСТІ СТВОРЕННЯ Й ІСНУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

V. М. Batsamut, Yu. P. Babkov

Анотація


Визначено та проаналізовано основні чинники, що зумовлюють низький рівень імовірності
реалізації однієї із загроз національній безпеці України – спроби створення й існування на території
сучасної України незаконних збройних формувань. Визначено форми прояву актуальних загроз
національній безпеці України у внутрішньополітичній сфері.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України :

закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV //

Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. –

С. 38.

Про Воєнну доктрину України : указ

Президента України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

Центр Разумкова: Результати публічних

консультацій з питань оборонної політики

України [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : www.org.ua/files/news.

Проект Стратегічного оборонного

бюлетеня на період до 2025 р. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу :

www.defpol.org.ua/site/index.php/arhiv.

Шмаков О. М. Словник офіцера внутрішніх

військ з воєнно-наукових питань /

О. М. Шмаков. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х. :

Акад. ВВ МВС України, 2009. – 518 с.

Маруев А. Ю. Векторный подход к

определению геополитических интересов РФ /

А. Ю. Маруев // Военная мысль. – 2010. – № 12.

– С. 3–13.

Іваненко І. В. Бандитизм, як прояв

організованої злочинності / І. В. Іваненко //

Інформаційне забезпечення протидії

організованій злочинності: зб. наук. статей / [за

ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна]. – Одеса :

ФЕНИКС, 2003. – С. 164–171.

Кримський соціум: лінії поділу та

перспективи консолідації (Аналітична доповідь

Центру Разумкова) // Національна безпека і

оборона. – 2009. – № 5 (109). – С. 2–72.

Трутнев Ю. П. Запасов нефти России

хватит на 25 лет, газа – на 70 лет [Электронный

ресурс]. – Режим доступа :

www.newsland.ru/news/detail/id /533096.
Copyright (c) 2019 V. М. Batsamut, Yu. P. Babkov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР