DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143922

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ

R. А. Rovishen, О. D. Cherkashin, О. Ye. Chernyshenko, Ye. G. Bashkatov

Анотація


Розглянуто досвід деяких країн світу щодо залучення до миротворчих операцій правоохоронних
формувань з військовим статусом, а також можливий варіант створення у внутрішніх військах
МВС України миротворчого підрозділу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Звіт про службове відрядження заступника

начальника Головного управління –

командувача внутрішніх військ МВС України

генерал-лейтенанта Конопляника С. В.,

заступника начальника Кримського

територіального командування ВВ МВС

України полковника Шивікова В. М.,

начальника науково-дослідної лабораторії

будівництва внутрішніх військ науководослідного центру Академії внутрішніх військ

МВС України підполковника Черкашина О. Д.

Правоохоронні структури з військовим

статусом держав світу : підруч. / [Б. І. Пилипів,

В. М. Кухар, О. В. Астахов, І. А. Свищ]. – К. :

ГУ ВВ МВС України, 2004. – 266 с.

Основные функции, задачи и принципы

служебной деятельности национальной

жандармерии Франции по обеспечению

общественной безопасности Электронный

ресурс. – Режим доступа :

www.yurclub.ru/docs/pravo/0503/18.html.

МВД России. Внутренние войска

Электронный ресурс. – Режим доступа :

www.vvmvd.ru.

Пресс-конференция главнокомандующего

внутренними войсками МВД России генерала

армии Николая Рогожкина Электронный ресурс.

– Режим доступа : www.mvd.ru.

Об организации участия сотрудников

органов внутренних дел и военнослужащих

внутренних войск МВД России в

миротворческих миссиях : приказ Министра

внутренних дел РФ от 30 августа 2000 г. № 914

Электронный ресурс. – Режим доступа :

http://bestpravo.ru/fed2000/data03/tex15246.htm

Федерации для участия в миротворческих

миссиях Всероссийского института повышения

квалификации Электронный ресурс. – Режим

доступа : www.vipkmvd.ru.

Белорусские миротворцы Электронный

ресурс. – Режим доступа :

http://nmnby.eu/news/express/2738.html

Интервью командующего ВВ Белоруссии

Электронный ресурс. – Режим доступа :

www.redstar.ru.

Заросило В. О. Спеціальний підрозділ МВС

України у Косово – один із шляхів службовобойового застосування сил охорони правопорядку

/ В. О. Заросило // Проблемні питання службовобойового застосування сил охорони правопорядку

на сучасному етапі : зб. тез доп. наук.-практ.

конф., 4–5 берез., м. Харків. – Х. : Акад. ВВ МВС

України, 2008. – С. 72–73.

Башкатов Є. Г. Розроблення пропозицій

щодо тактики дій поліцейських миротворчих

підрозділів під час виконання міжнародних

миротворчих завдань : магістерська робота / Акад.

ВВ МВС України. – Х., 2009. – 106 с.

Визначення оптимальної штатної

чисельності внутрішніх військ МВС України з

урахуванням останніх змін у військовому

законодавстві України : звіт про НДР (шифр –

“Чисельність”) / Акад. ВВ МВС України;

кер. В. М. Бацамут; Інв. № 178. – Х., 2010. – 37 с.

Про загальну структуру і чисельність

Міністерства внутрішніх справ України : закон

України від 10 січ. 2002 р. № 2925-ІІІ // Відомості

Верховної Ради України. – 2002. – № 16.
Copyright (c) 2019 R. А. Rovishen, О. D. Cherkashin, О. Ye. Chernyshenko, Ye. G. Bashkatov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР