DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143928

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ І ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ЩОДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

S. А. Butkevich, Ya. І. Yevsyukova

Анотація


Розглянуто нормативно-правове забезпечення службово-бойової діяльності органів внутрішніх
справ і внутрішніх військ України та країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав щодо
організації та проведення заходів у сфері територіальної оборони, а також визначено шляхи
підвищення ефективності цієї діяльності у вказаному секторі національної безпеки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України :

закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV //

Відомості Верховної Ради України. – 2003. –

№ 39. – Ст. 351.

Про оборону : закон України від 6 груд.

р. № 1932-ХІІ // Відомості Верховної Ради

України. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

Об обороне : федеральный закон Российской

Федерации от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ //

Ведомости Федерального Собрания Российской

Федерации. – 1996. – № 17. – Ст. 720.

О военном положении : федеральный

конституционный закон Российской Федерации

от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации. – 2002.

– № 5. – Ст. 375.

Об обороне : закон Республики Узбекистан

от 3 июля 1992 г. № 641-ХII // Ведомости

Верховного Совета Республики Узбекистан. –

– № 10. – Ст. 398.

Об обороне : закон Республики Беларусь от

нояб. 1992 г. № 1902-ХІІ // Ведомости

Верховного Совета Республики Беларусь. – 1992.

– № 28. – Ст. 493.

О военном положении : закон Республики

Беларусь от 13 янв. 2003 г. № 185-З //

Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь. – 2003. – № 8. – Ст. 2/934.

Об обороне и Вооруженных Силах

Республики Казахстан : закон Республики

Казахстан от 7 янв. 2005 г. № 29 // Ведомости

Парламента Республики Казахстан. – 2005. – № 1–2.

– Ст. 1.

Об органах внутренних дел Республики

Казахстан : закон Республики Казахстан от 21 дек.

г. № 2707 // Ведомости Верховного Совета

Республики Казахстан. – 1995. – № 23. – Ст. 154.

О Внутренних войсках Министерства

внутренних дел Республики Казахстан : закон

Республики Казахстан от 23 июня 1992 г. № 274 //

Ведомости Верховного Совета Республики

Казахстан. – 1992. – № 11–12. – Ст. 290.

О военном положении : закон Республики

Казахстан от 5 марта 2003 г. № 391-2 // Ведомости

Парламента Республики Казахстан. – 2003. –

№ 4. – Ст. 22.

Об обороне и Вооруженных Силах

Кыргызской Республики : закон Кыргызской

Республики от 24 июля 2009 г. № 242 // Эркинтоо.

– 2009. – № 67.

О военном положении : конституционный

закон Кыргызской Республики от 30 апр. 2009 г.

№ 149 // Эркинтоо. – 2009. – № 34–35.

О внутренних войсках Министерства

внутренних дел Кыргызской Республики : закон

Кыргызской Республики от 14 апр. 1994 г.

№ 1474-ХII // Ведомости Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики. – 1994. – № 6. – Ст. 184.

О национальной обороне : закон

Республики Молдова от 25 июля 2003 г. № 345 //

Monitorul Oficial. – 2003. – № 200–203. – Ст. 775.

Об утверждении Положения о

территориальной обороне Республики Молдова :

постановление Правительства Республики

Молдова от 14 дек. 2006 г. № 1418 // Monitorul

Oficial. – 2008. – № 203–206. – Ст. 1570.

О полиции : закон Республики Молдова от

дек. 1990 г. № 416-ХІІ // Monitorul Oficial. –

– № 17–19. – Ст. 56.

О режимах чрезвычайного, осадного и

военного положения : закон Республики Молдова

от 24 июня 2004 г. № 212-ХV // Monitorul Oficial.

– 2004. – № 132–137. – Ст. 696.

О войсках карабинеров (внутренних

войсках) Министерства внутренних дел : закон

Республики Молдова от 12 дек. 1991 г. № 806-ХІІ //

Monitorul Oficial. – 2008. – № 94–96. – Ст. 349.
Copyright (c) 2021 S. А. Butkevich, Ya. І. Yevsyukova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР