DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/1/143930

ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Т. G. Katkova

Анотація


Проведено аналіз міжнародно-правових актів сфери захисту культурних цінностей під час
збройних конфліктів. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалювання українського
законодавства стосовно захисту культурних цінностей відповідно до міжнародних конвенцій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Александров Е. Международно-правовая

защита культурных ценностей и объектов /

Е. Александров. – София : София Пресс, 1978.

– 142 с.

Богуславский М. М. Международная

охрана культурных ценностей /

М. М. Богуславский. – М. : Международные

отношения, 1979. – 192 с.

Галенская Л. Н. Музы и право: правовые

вопросы международного сотрудничества в

области культуры / Л. Н. Галенская. – Л., 1987.

– 220 с.

Максимов В. В. Правова охорона

культурних цінностей у Конвенціях ЮНЕСКО :

автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.12 /

В. В. Максимов. – К. : Ін-т держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України, 1997. – 16 с.

Культурна спадщина України. Правові

засади збереження, відтворення та охорони

культурно-історичного середовища : зб. офіц.

док. / упоряд. В. І. Фрич; відп. ред.

М. В. Гарник. – К. : Істина, 2002. – 336 с.

UNESCO Mission report on war damage to

cultural heritage in Lebanon

//http://portal.unesco.org

Косово: спалені книжки та зруйновані

святині // Кур’єр ЮНЕСКО. – 2000. – листоп. –

С. 33–34.
Copyright (c) 2020 Т. G. Katkova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР