DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/143998

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЮ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

М. М. Orlov

Анотація


Обґрунтовано показники і критерій оцінювання системи управління регіональними силами
охорони правопорядку з урахуванням вимог до неї, аналізу існуючої системи й описової моделі її
функціонування у складних умовах обстановки.


Ключові слова


система управління, показник, критерій, регіональні сили охорони правопорядку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Орлов, М. М. Підходи щодо

розроблення методики визначення

необхідного часу на прийняття та

оформлення рішення начальника управління

територіального командування внутрішніх

військ за надзвичайних обставин [Текст] /

М. М. Орлов, О. А. Махлай // Наукове

забезпечення службово-бойової діяльності

внутрішніх військ МВС України : тези доп.

наук.-практ. конф., Харків, 9-10 квіт. 2009 р. –

Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – С. 51–52.

Кириченко, С. О. Система управління

Збройних Сил України: ретроспективний

аналіз і перспективи розвитку [Текст] /

С. О. Кириченко // Наука і оборона. – 2007. –

№ 2. – С. 11–16.

Закора, О. В. Повышение эффективности

процедур ситуационного управления [Текст] /

О. В. Закора, Е. Е. Селеенко, А. Б. Фещенко //

Застосування інформаційних технологій у

підготовці та діяльності сил охорони

правопорядку : тези доп. наук.-практ. конф.,

Харків, 17-18 берез. 2011 р. – Х. : Акад. ВВ

МВС України, 2011. – С. 52.

Нізієнко, Б. І. Особливості створення

автоматизованої системи управління авіацією

та протиповітряною обороною Збройних сил

України / Б. І. Нізієнко. Інтерв’ю Tuesday, 22

March 2011 10:48 Б. І. Нізієнко [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http: // www. zn. ua/

artides 18523.

Выпасняк, В. И. Оценка состояния

системы управления войсками в ходе операции

(боя) [Текст] / В. И. Выпасняк,

А. М. Гуральник // Военная мысль. – 2008. –

№ 7. – С. 32–41.

Коберський, О. В. Методичний підхід до

порівняльного оцінювання структури системи

управління Повітряних Сил [Текст] /

О. В. Коберський // Новітні технології – для

захисту повітряного простору : тези доп. на

сьомій наук. конф. Харк. ун-ту Повітряних

Сил ім. Івана Кожедуба, Харків, 13-14 квіт.

р. – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил

ім. Івана Кожедуба, 2011. – С. 19.

Орлов, М. М. Застосування військ

Повітряного командування в операціях

Оперативного командування. Блок

першочергових проблем з управління та

взаємодії [Текст] / М. М. Орлов, М. М. Олещук

// Збірник наукових праць ХВУ. – Х. : Харк.

військ. ун-т, 2004. – Вип. 3 (50). – С. 14–22.

Орлов, М. М. Метод визначення рівня

повноважень єдиного органу управління

регіональних сил охорони правопорядку

шляхом ранжування управлінських завдань

[Текст] / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2010. –

№ 2. – С. 45–53.Державне та військове управління

ISSN 2078-7480. Честь і закон № 4/2011 25

Щербина, Л. П. Основы теории сетей

военной связи [Текст] / Л. П. Щербина. – Л. :

Воен. акад. связи, 1984. – 169 с.

Орлов, М. М. Методика визначення

показника якості роботи органу управління

встановленої структури [Текст] /

М. М. Орлов // Системи озброєння і воєнна

техніка. – 2007. – Вип. 1 (9). – С. 56–60.

Орлов, М. М. Комплексна методика

аналізу системи управління силами охорони

правопорядку [Текст] / М. М. Орлов // Честь і

закон. – 2009. – № 2. – С. 26–39.
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР