DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/143999

ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ НА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

G. А. Drobaha, І. І. Lipatov, К. Yu. Gunbin, S. L. Lipatova

Анотація


Визначено якісні і кількісні характеристики показників достатності протидії негативному
інформаційно-психологічному впливу протидіючих сил на особовий склад внутрішніх військ під час
виконання службово-бойових завдань.


Ключові слова


протидія, інформаційно-психологічний вплив, достатність, внутрішні війська.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дробаха, Г. А. Формалізація задачі опису

перетворень для синтезу структури

інформаційної системи з використанням

розробленої абстрактної алгебри моделей

інформаційних структур [Текст] / Г. А. Дробаха

// Системи обробки інформації : зб. наук. пр. –

Х. : ХВУ, 2004. – Вип. 1. – С. 55–61.

Жарков, Я. Інформаційно-психологічне

протиборство в сучасному світі: проблемноісторичний аналіз [Текст] / Я. Жарков,

М. Онищук // Вісник Київського національного

університету ім. Тараса Шевченка. – К. : КНУ,

– № 16-17. – С. 101–104.

Клименко, В. Морально-психологічні

аспекти інформаційних війн сучасності [Текст]

/ В. Клименко // Вісник Київського

національного університету ім. Тараса

Шевченка. – К. : КНУ, 2007. – № 14-15. –

С. 104–106.

Ліпатов, І. І. Теоретичні аспекти

розроблення методики протидії інформаційнопсихологічному впливу протидіючих сил на

військовослужбовців внутрішніх військ під час

виконання службово-бойового завдання [Текст]

/ І. І. Ліпатов // Честь і закон. – 2010. – № 3. –

С. 50–54.

Підхід щодо побудови математичної

моделі інформаційно-психологічного впливу на

особовий склад внутрішніх військ під час

виконання службово-бойових завдань [Текст] /

І. І. Ліпатов, К. Ю. Гунбін, Є. Г. Башкатов,

Л. В. Розанова // Збірник наукових праць

Харківського університету Повітряних Сил. –

Х. : ХУПС, 2011. – Вип. 2(28). – С. 195–200.
Copyright (c) 2020 G. А. Drobaha, І. І. Lipatov, К. Yu. Gunbin, S. L. Lipatova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР