DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2011/0/4/144188

ПРОФІЛАКТИКА АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

V. V. Ryutin

Анотація


Розкрито психологічну, соціально-педагогічну, військово-соціальну проблематики аутоагресивної
поведінки військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Акцентовано увагу на соціальнопедагогічному феномені суїцидальної поведінки військовослужбовців. Визначено зміст соціальнопедагогічної профілактики аутоагресивної поведінки військовослужбовців внутрішніх військ.


Ключові слова


профілактика, аутоагресивна поведінка, військовослужбовці внутрішніх військ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гічун, В. С. Аутоагресивна поведінка у

військовослужбовців внутрішніх військ МВС

України (причини, механізми, профілактика)

[Текст] : автореф. дис. … д-ра мед. наук :

01.16 / Гічун В’ячеслав Сафронович;

Державна установа “Інститут неврології,

психіатрії та наркології АМН України” – К., 2007.

– 40 с.

Иванов, В. Защита от суицида [Текст] /

В. Иванов // Независимое военное обозрение. –

– № 42. – С. 10.

Психологічний тлумачний словник

найсучасніших термінів [Текст] /

укл. В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2009. – 672 с.

Крехти, Б. Социальная психология

агрессии [Текст] / Б. Крейхи. – СПб. : Питер,

– 336 с.

Тимченко, О. В. Аутоагресивна поведінка

працівників органів внутрішніх справ України

(соціально-психологічні детермінанти

виникнення, методи превенції та профілактики)

[Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук :

00.06 / Тимченко Ольга Валентинівна;

Національний ун-т внутрішніх справ МВС

України. – Х., 2003. – 20 с.
Copyright (c) 2020 V. V. Ryutin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР