DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144409

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗІ СЛУХАЧАМИ, КУРСАНТАМИ ТА СТУДЕНТАМИ

О. V. Stakhovskyi, S. А. Babak, H. V. Bondarev, І. V. Barkatov

Анотація


Розглянуто можливість застосування ігрового методу для активізації наукової діяльності слухачів, курсантів та студентів, а також надано практичні рекомендації щодо застосування ігрових технологій у рамках роботи військово-наукового товариства слухачів, курсантів та студентів.

Ключові слова


навчально-рольова гра, ділова гра, система стимулювання, алгоритм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коротяев, Б. И. Учение – процесс творческий [Текст] / Б. И. Коротяев. – М. : Просвещение, 1989. – 159 с.

Лернер, И. Я. Дидактические основы методов обучения [Текст] / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981.– 186 с.

Радіопоглинаючі аерозолі. Дослідження можливостей радіопоглинаючих аерозолів щодо протидії оптико-електронним засобам розвідки і наведення зброї противника [Текст] / С. М. Подвязніков, В. В. Токарєв, А. М. Слюсарєв, В. С. Фарафонов // Збірник матеріалів наукової конференції курсантів ФВП НТУ “ХПІ”. – Х., 2012. – 63 с.

Зимовін, О. І. Психологічні умови становлення командира керівником та лідером підрозділу [Текст] / О. І. Зимовін, І. В. Баркатов // Новітні технології захисту повітряного простору : зб. матеріалів восьмої наук. конф. Харк. ун-ту Повітряних Сил. – Х. : ХУПС, 2012. – 395 с.

Застосування інтерактивної 3d моделі танкодрому при проведенні занять з водіння бойових машин [Текст] / І. В. Баркатов, С. А. Бабак, В. С. Фарафонов, С. О. Головач // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : зб. матеріалів п’ятої наук-практ. конф. Акад. ВВ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013.– 123 с.

Ляпина, Г. А. Игра как средство активизации учебно-воспитательного процесса [Текст] / Г. А Ляпина. – Алма-Ата : МЕКТЕП, 1978. – 64 с.

Подласый, И. П. Педагогика [Текст] / И. П. Подласый. – М. : Просвещение, 1996. – 423 с.

Галіціна, Л. Серйозні ігри для серйозних людей [Текст] / Л. Галіціна, О. Шатохіна. – К. : Шк. світ, 2007. – 120 с.
Copyright (c) 2019 О. V. Stakhovskyi, S. А. Babak, H. V. Bondarev, І. V. Barkatov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР