DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2013/2/45/144411

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИБОРУ РАЙОНІВ РОЗМІЩЕННЯ ОРГАНІВ ТИЛУ УГРУПОВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ПІД ЧАС УЧАСТІ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННОЇ КАТАСТРОФИ НА РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ

І. F. Rolin, І. Ye. Morozov, V. Е. Lisitsyn

Анотація


На основі факторного аналізу з використанням середовища геоінформаційної системи розроблено методичний підхід до вибору районів розміщення органів тилу угруповання внутрішніх військ під час участі у ліквідації наслідків техногенної катастрофи на радіаційно небезпечному об’єкті.

Ключові слова


геоінформаційна система, район розміщення органу тилу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Настанова по військовому тилу (проект) [Текст]. – К. : Міноборони України, 1999. – С. 11–12.

Оцінювання необхідності використання геоінформаційних систем для інформаційного забезпечення прийняття рішення командирами оперативно-тактичної і тактичної ланок управління внутрішніх військ та обґрунтування вимог до геоінформаційної системи внутрішніх військ МВС України [Текст] : звіт НДР (заключний) / Акад. ВВ МВС України ; кер. І. О. Кириченко ; викон. : І. Є. Морозов, В. Е. Лісіцин [та ін.]. – Х., 2010. – 204 с.

Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо організації геоінформаційного забезпечення службовобойової діяльності бригади змішаного складу внутрішніх військ МВС України [Текст] : звіт НДР (заключний) / Акад. ВВ МВС України ; кер. І. О. Кириченко ; викон. : В. Е. Лісіцин [та ін.]. – Х., 2011. – 281 с.

Самардак, А. С. Геоинформационные системы [Текст] / А. С. Самардак; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 2005. – 124 с.

Ролін, І. Ф. Аналіз системи тилового забезпечення внутрішніх військ МВС України [Текст] / І. Ф. Ролін, І. Є. Морозов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 75–82.

Руководство по действиям роты материального обеспечения [Текст]. – М. : Воениздат, 1988. – 112 с.

Чусов, Е. Опыт учит [Текст] / Е. Чусов // На боевом посту. – 1987. – № 66. – С. 18–23.

Чусов, Е. Чернобыль: хроника событий [Текст] / Е. Чусов // На боевом посту. – 1987. – № 65. – С . 2–8.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [Текст] – К. : МОЗ України, 1998. – 135 с.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [Електронний ресурс] : Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4005-12

Про затвердження державних санітарних норм та правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань [Електронний ресурс] : наказ МОЗ України від 01.08.1996 р. № 239. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
Copyright (c) 2019 І. F. Rolin, І. Ye. Morozov, V. Е. Lisitsyn

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР