DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/1/144454

НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОТИДІЇ У ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬКАХ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ СИТУАЦІЙ

V. І. Vorobyov, V. L. Petrov, S. V. Belay, О. D. Cherkashyn

Анотація


Проведено аналіз інформаційного середовища внутрішніх військ, наведено основні цілі впливів негативної інформації на особовий склад внутрішніх військ, визначено суб’єктів впливу на інформаційне поле внутрішніх військ. Розглянуто типову функціональну структуру сучасних ситуаційних центрів, їх можливості та завдання. Запропоновано у внутрішніх військах створити групи моніторингу та аналізу ситуацій, визначено їх призначення, структуру, функції та завдання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Федотова Л. Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления / Л. Н. Федотова. – М. : Изд-во МГУ, 1996. – 231 с.

Шалак В. И. Современный Контент-анализ / В. И. Шалак. – М. : Омега-Л, 2004. – 272 с.

Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения / Н. Н. Богомолова. – М. : Компьютерная разведка, 1997. – 227 с.

Дудихин В. В. “Галактика-Zoom” – Конкурентная разведка в Інтернет / В. В. Дудихин, О. В. Дудихина. – М. : ООО “Издательство АСТ”: Изд-во “НТ Пресс”, 2004. – 229 с.

Информационно-аналитическая система “Арион”. – Сайт кампании SyTech, ПО Мониторикс [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http//monitorix.org.ua.

ПО RСО КАОТ – Комплекс Аналитической Обработки Текста – Компания “Гарант-ПаркИнтернет” “ВААЛ” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http//www/vaal/ru.

Данчул А. Н. Первая очередь Ситуационного центра РАГС: концепция построения и состав / А. Н. Данчул // “Информационно-аналитические средства поддержки принятия решений и ситуационные центры”. – М. : РАГС, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.government.nnov.ru.

Ситуационный центр Санкт-Петербурга: современные технологии на службе государственного управления (сайт министерства внутренних дел РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://erus.ru/site.shtml?id=11&n_id=10110.

Филимонов В. А. Ситуационный центр как инструмент профилактики и мониторинга чрезвычайных ситуаций / В. А. Филимонов // Материалы форума “Омская школа дизайна”. – Омск : ОГИС, 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ofim.oscsbras.ru.

Морозов А. А. Ситуационные центры. Информационные технологии будущего. Новая информационная технология / А. А. Морозов, В. А. Ященко. – К. : Ин-т проблем математических машин и систем НАН Украины, 2008. – 333 с.

Розробка форм і способів інформаційної боротьби при виконанні внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України службовобойових завдань (шифр – “Концепт”) 25.12.09 / Академія внутрішніх військ МВС України ; кер. В. І. Воробйов ; викон. : О. Д. Черкашин, В. Л. Петров, С. В. Бєлай, І. І. Приходько, І. В. Воробйова, С. О. Перетятько, К. Ю. Гунбін. – Х., 2009. – 312 с.
Copyright (c) 2021 V. І. Vorobyov, V. L. Petrov, S. V. Belay, О. D. Cherkashyn

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР