DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/4/144990

ІСНУЮЧА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ВІЙСЬКАМИ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЮВАННЯ

М. М. Orlov

Анотація


Проведено стислий аналіз існуючої системи управління внутрішніми військами як складного управлінського процесу та структури, що його забезпечує, і подано низку пропозицій щодо напрямків її удосконалювання відповідно до наявних службово-бойових завдань і прогнозованих, які можуть бути покладені на війська.

Повний текст:

PDF

Посилання


Нечаєв С. М. Історичний досвід створення вищих органів керівництва Воєнною організацією держави та доцільність його використання в сучасних умовах / С. М. Нечаєв, І. С. Руснак // Наука і оборона. – 1998. – № 3. – С. 12–16.

Шуляк П. І. Програма будівництва та розвитку Сухопутних військ України. Теорія і практика / П. І. Шуляк // Наука і оборона. – 1999. – № 1. – С. 10–13.

Руснак І. С. Воєнна наука як важливий фактор військового будівництва в Україні / І. С. Руснак // Наука і оборона. – 2000. – № 3. – С. 33–38.

Іващенко Г. І. Управління військами (силами): термінологічний аспект / Г. І. Іващенко // Наука і оборона. – 2008. – № 4. – С. 48–53.

Орлов М. М. Комплексна методика аналізу системи управління регіональними силами охорони правопорядку / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2009. – № 2. – С. 26–39.

Орлов М. М. Комплексна методика синтезу системи управління регіональними силами охорони правопорядку / М. М. Орлов // Честь і закон. – 2010. – № 1. – С. 39–50.

Миколайчик Зофья. Решение проблем в управлении. Принятие решений и организация работ : пер. с польск. / Зофья Миколайчик. – Х. : Гос. экон. ун-т “Гуманитарный центр”, 2004. – 472 с.

Романовський А. Г. Основи теорії управління соціальними системами : навч. посіб. / А. Г. Романовський. – Х. : Нац. техн. ун-т “ХПІ”, 2001. – 195 с.
Copyright (c) 2020 М. М. Orlov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР