DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/4/144993

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ З КОНВОЮВАННЯ

М. О. Yermoshin, V. А. Kyrylenko

Анотація


Розглянуто існуючі тенденції щодо побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів і внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань з конвоювання. Запропоновано підходи до отримання службової інформації, необхідної для управлінської діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Городнов В. П. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) : моногр. / [В. П. Городнов, М. М. Литвин, Д. В. Іщенко, В. А. Кириленко]. – Хмельницький : Вид-во НАДПС України, 2009. – 473 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління : моногр. / [В. І. Ткаченко, Г. А. Дробаха, Є. Б. Смірнов, В. М. Більчук та ін.; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова]. – Х. : ХУПС. – 2008. – 545 с.

Городнов В. П. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) : моногр. / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин. – Х. : Харк. військ. ун-т, 2004. – 409 с.

Довбня В. В. Особливості інформаційного забезпечення у внутрішніх військах МВС України / В. В. Довбня // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 4−12.

Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів і військ та оцінка її ефективності : моногр. / [А. Я. Торопчин, І. О. Кириченко, М. О. Єрмошин, Г. А. Дробаха, М. П. Долина]. – Х. : ХУПС, 2006. – 348 с.
Copyright (c) 2019 М. О. Yermoshin, V. А. Kyrylenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР