DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2010/0/4/144998

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

М. М. Medvid

Анотація


Виокремлено сучасний сегмент національного ринку праці – військовослужбовців, розглянуто методологічні засади його формування. Проведено аналіз стану ринку праці військовослужбовців, визначено причини переходу (непереходу) військових формувань на контрактний спосіб комплектування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про Державну програму переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом : указ Президента України від 17.04.2002 р. № 348/2002. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 р. Про невідкладні завдання щодо підвищення обороноздатності України : указ Президента України від 10.01.2009 р. № 2/2009. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Куди крокує професіоналізація Збройних Сил України? (Аналітична доповідь центру Разумкова) // Національна безпека і оборона. – 2008. – № 5. – С. 2–50.

Стратегія розвитку молодіжного сегменту ринку праці України та забезпечення зайнятості молоді : звіт про НДР. – № ДР 0105U008187. – К. : РВПС України НАН України, 2006. – 209 с.

Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. – К. : Центр навч. літератури, 2003. – 224 с.

Про військовий обов’язок і військову службу : закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

Про основи національної безпеки України : закон України від 19.06.2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Медвідь М. М. Безоплатна вища освіта – вирішальний мотив призову на військову службу за контрактом на сучасному етапі реформування внутрішніх військ МВС України / М. М. Медвідь // Збірник наукових праць НА ДПС України. – Хмельницький, 2008. – № 44. – Ч. ІІ. – С. 182–185.

Медвідь М. М. Регіональні особливості мотивації призову на військову службу за контрактом у внутрішніх військах МВС України / М. М. Медвідь // Збірник наукових праць НА ДПС України. – Хмельницький, 2008. – № 43. – Ч. ІІ. – С. 219–222.

Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України : указ Президента України від 10.12.2008 р. № 1153/2008. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
Copyright (c) 2021 М. М. Medvid

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР